نویسنده = داود حسین‌پور
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینی دانشجویان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1398، صفحه 35-60

10.22054/ims.2019.10375

سید سعید میرواحدی؛ داود حسین‌پور؛ احسان سلطان محمدلو