شناسایی انواع شبکه‌های نوآوری و نقش آنها در حوزه‌های فناوری یک شرکت تحقیقاتی در صنعت الکترونیک

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده

                                      ر


با توجه به تغییرات مستمر بازار و لزوم ایجاد مزیت رقابتی پایدار در صنایع دانش‌بنیان ایجاد روابط شبکه‌ای در نوآوری و تحقیق و توسعه اهمیت پیدا می‌کند؛ بدین علت که نوآوری به‌طور فزاینده‌ای به اتحادهای راهبردی وابسته شده است؛ بنابراینایجاد شبکه‌های نوآوری به معنای تعاملاتی که منجر به ایجاد نوآوری می‏شود از مهم‌ترین رویکردها در صنایع دانش‌بنیان محسوب می‌شود. هدف این مقاله شناسایی شبکه‌های نوآوری یک شرکت تحقیقاتی در صنعت الکترونیک است، بدین منظور با توجه به اینکه شبکه‌های نوآوری در بسترهایی نظیر دانشگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‏های فناور و غیره ایجاد می‌شود، در این مقاله ‌انواع شبکه‌های نوآوری در این شرکت احصاء می‏شود. این تحقیق به لحاظ روشاز استراتژی‌ مطالعه موردی و شیوه تحلیل اسناد با روش هرمنوتیک بهره گرفته است؛ بدین منظور از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته کیفی و تحلیل محتوای اسناد به شناسایی انواع شبکه‌های نوآوری در این صنعت می‌پردازد و همچنین با شناخت حوزه‏های فناوری این شرکت از طریق فرایند شناسایی و اولویت‌بندی فناوری، ‌نقش هر نوع از شبکه در تولید نوآوری مشخص می‏شود. ابزار جمع‌آوری داده مصاحبه‌های اکتشافی کیفی و بررسی اسناد و مدارک است. جامعه آماری مدیران ارشد و کارشناسان تحقیقاتی مرتبط با موضوع تحقیق هستند که با روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب‌شده‌اند. با توجه به اینکه هدف اصلی مقاله شناسایی انواع شبکه‌های نوآوری در حوزه‌های فناوری این شرکت است،‌ نقش هرکدام از شبکه‌ها در پیشبرد هدف‏های شرکت مشخص می‏شود و همچنین گلوگاه‏ها و خلأ شبکه‌های نوآوری در تعاملات با نهادهای دیگر در خصوص دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و تولید نوآوری نیز شناسایی می‌شود. با توجه به تشابه شبکه‌های نوآوری در شرکت‌های تحقیقاتی نتایج این تحقیق را می‌توان در شرکت‌های مشابه نیز تعمیم داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify types of innovation networks and their role in technology areas of a research company in the electronics industry

نویسندگان [English]

  • Fatah sharifzadeh 1
  • Mohammad Mehdi Ghouchani Khorasani 2
1 ProfessorAllameh Tabataba’i University
2 Ph.D. Student of Public Policy, School of Management & Accounting, AllamehTabataba'i University Tehran, I.R.Iran
چکیده [English]

Due to continuous changes in the market and the need to create sustainable competitive advantages in knowledge based industries, creating a network relationships in innovation and R&D is important; Such that innovation has been increasingly dependent on strategic alliances; So innovation networks means that the interaction lead to innovation as most important approaches in the knowledge based industries have been considered. Considering that innovation networks in contexts such as universities, organizations, technology companies, etc. is created, in the literature review In terms of formal and informal networks as stable and unstable relations is Visible, that in areas of firm innovation in this research Be identified. This paper used the case study research strategy that through semi-structured interviews and content analysis of documents to identify different types of innovation networks in the research firm at electronics industry are paid. As well as with identifying technology areas of companies through the process of identifying and prioritizing technology the role of any kind of network in the innovation production is determined. The main goal of this research is to identify the bottlenecks and gaps company innovation networks, in cooperation with other institutions in achieving sustainable competitive advantage and product innovation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation networks
  • contract network
  • informal networks
  • Information Technology
  • research company