انتخاب متدولوژی مناسب برای توسعه سامانه اطلاعاتی، با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری (مطالعه موردی: صدور قبض شرکت انبارهای عمومی و خدماتی گمرک غرب تهران)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هم‌زمان با پیشرفت‌های فناوری و گسترش ارتباطات، بازارها جهانی شده و رقابت بین شرکت‌ها تشدید گردیده است. بررسی ادبیات موضوع مربوط به متدولوژی‌های ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی حاکی از آن است که با تکامل متدولوژی‌ها، شاهد درگیری بیشتر کاربران، افزایش قابلیت اتکا سامانه‌ها و حرکت از تأکید بر ابزارها، تکنیک‌ها و زبان‌های برنامه­نویسی به‌سوی متدولوژی‌ها و مفاهیم اساسی سامانه هستیم. به‌طورکلی نسل‌های مختلف متدولوژی‌های توسعه سامانه‌های اطلاعاتی هرکدام بر حوزه‌ای خاص بیشترین تمرکز را دارند، درحالی‌که در حال حاضر در ایران برای همه‌ی حوزه‌ها، از متدولوژی‌های مشابهی استفاده می‌شود که این منجر به کاهش بهره‌وری و کارایی سازمان‌ها و شرکت‌ها در انجام امور محوله و کاهش توان رقابتی می‌شود. انتخاب سامانه اطلاعاتی مناسب برای مکانیزه سازی صدور قبض گمرک با توجه به تعداد زیاد محصولات موجود و تنوع آن‌ها، همچنین مشکل بودن ارزیابی انواع متدولوژی‌ها، کاری پیچیده و مشکل است که نیازمند یک متدولوژی یکپارچه تصمیم‌گیری است؛ بنابراین فرایند تصمیم‌گیری برای انتخاب یک سامانه اطلاعاتی از میان چند گزینه، یک فرایند تصمیم‌گیری چند معیاره است. در این مقاله ما از روش ترکیبی ANP و DEMATEL برای انتخاب سامانه اطلاعاتی مناسب برای عملیات صدور قبض شرکت انبارهای عمومی استفاده کرده‌ایم. درنهایت پس از اجرای مدل ترکیبی عنوان‌شده، مشخص شد که برای مورد مطالعه ما، متدولوژی‌های نسل دوم بهترین انتخاب می‌تواند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Select the Appropriate Methodology for Developing Information System, Using Decision Techniques (Case Study: Billing of public Warehouses Company and West Tehran Customs)

نویسندگان [English]

  • Ali Mehrabi 1
  • Foad Fasihi 2
  • Ramin Assari 2
1 Department of Industrial Management, Chamran University, Ahvaz, Iran
2 Master Of Management IT, Allame Tabatabaei University
چکیده [English]

Along with advances in technology and communications, global markets and competition between Companies are intensifying. Literature review of Methodologies to build Information Systems suggests that by development of Methodologies, we are seeing the involvement of users, increase System reliability, and moving from emphasis on Tools, Techniques and programming languages to methodologies and the basic concepts of the System. In general, each generation of information systems development methodologies has a specific concentration on a specific area, whereas now in Iran for all spheres used the same methodology that will lead to reduce productivity and efficiency of Organizations and Companies at performing of assignments and decrease of competitiveness. Choose an appropriate information system for automated billing of Customs with their large number and variety of products, as well because it is difficult to evaluating the variety of methodologies, so it is more difficult and requires an integrated methodology decision. Therefore, deciding to choose between several options of an Information System is a Multi-Criteria Decision-Making Process. In this paper, we have used a combination of ANP and DEMATEL to select an appropriate Information System for Custom's billing system. Finally, after implementation of a hybrid model, revealed that in our study, second generation methodologies could be the best choice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • methodology
  • Information Systems
  • analytic network process (ANP)
  • DEMATEL