مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
تأثیر استراتژی‌های تضمین بر قصد خرید اینترنتی با میانجی‌گری اعتماد در فروشگاه‌های آنلاین

صمد رحیمی اقدم؛ علیرضا فضل زاده؛ نوشین ابراهیمی اقدم

دوره 8، شماره 32 ، شهریور 1399، ، صفحه 117-146

http://dx.doi.org/10.22054/IMS.2020.45974.1580

چکیده
   هدف پژوهش حاضر، تبیین راهکار علمی و کاربردی برای قصد خرید اینترنتی بر اساس استراتژی‌های تضمین با نقش میانجی ­اعتماد در فروشگاه‌های آنلاین است. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مردم شهر تبریز است که حداقل یک‌بار تجربه خرید اینترنتی داشته­اند. ...  بیشتر

ارائه مدل اعتماد برای بانکداری الکترونیکی در ایران

علیرضا قنادان؛ ابوذر عربسرخی؛ سمانه ربانی

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1396، ، صفحه 183-207

http://dx.doi.org/10.22054/ims.2017.8626

چکیده
  هدف از این پژوهش ارائه مدل اعتماد در بانکداری الکترونیکی در ایران است. تمرکز بر مبحث اعتماد و ارائه مدل اعتماد جنبه نوآورانه پژوهش حاضراست. بدین منظور ابتدا مدل‌های اعتماد موجود در تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته­اند. این مدل شامل هفت بخش و در بردارنده هشت فرضیه است. این مدل به کمک پرسشنامه الکترونیکی ...  بیشتر

تحلیل رابطه ی اعتماد و اثربخشی در تیم های مجازی با تاکید بر نقش تسهیم دانش

حامد دهقانان؛ پویا پورمقدسیان

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1394، ، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.22054/ims.2015.4081

چکیده
  یکی از دستاوردهای سودمند فناوری اطلاعات در سازمان ها تیم های مجازی است. با بهره گیری از IT تیم های مجازی سرعت زیادی به عملیات سازمان بخشیده اند. یکی از مسایل مهمی که تیم های مجازی با آن روبه رو هستند،اعتماد است. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی اعتماد و اثربخشی تیم های مجازی با تاکید بر نقش تسهیم دانش است. جامعه آماری این تحقیق تیم های مجازی ...  بیشتر

نقش اعتماد سازمانی در تسهیم دانش بین کارکنان

محمدتقی تقوی فرد ‌؛ معصومه حاجیان؛ الهام پور سیاح؛ مرتضی طحان

دوره 3، شماره 10 ، بهمن 1393، ، صفحه 58-77

چکیده
  امروزه سازمان‌های پیشرو اهمیت دانش را به‌خوبی درک کرده و تلاش می‌کنند تا دانش موجود در سازمان را در اختیار کلیه کارمندانی که به آن نیاز دارند قرار دهند. به اشتراک‌گذاری دانش یکی از امور حیاتی برای سازمان‌ها به شمار می‌آید. در بررسی تسهیم دانش در سازمان، اعتماد به‌عنوان یکی از عواملی است که مورد توجه قرار می‌گیرد. این پژوهش با هدف ...  بیشتر