مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

آ

 • آقایی، مجتبی بهبود فرآیند خدمت‌دهی و کاهش زمان انتظار مشتریان در بانک با رویکرد شبیه‌سازی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 75-105]

 • آقایی، مجید نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نابرابری درآمد: شواهدی از کشورهای منتخب [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 83-106]

ا

 • ابطحی، عطاءالله عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی هوشمندی کسب‌وکار در صنعت بانکداری ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 33-81]

 • اجلی، مهدی فاکتورهای بحرانی مؤثر بر به‌کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 5-32]

 • اسدی، عباس شناخت تأثیر قابلیت‌های مدیریت ارتباطات الکترونیک در اجرای طرح تکریم ارباب‌رجوع [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 107-144]

 • اسداللّهی، محمدرضا عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم سفارش غذای آنلاین از دیدگاه مشتریان [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 175-212]

 • اسماعیل پور، مچید ارزیابی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های کیفیت خدمات الکترونیک مؤثر بر رضایتمندی و قصد استفاده مشتریان [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 49-74]

 • اشرفی، امیر سیستم‌های یادگیری الکترونیک و خروجی‌های حاصله: نقش تعدیل‌گر انطباق‌پذیری ادراک‌شده [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 87-107]

 • اکبری، محمد شناخت تأثیر قابلیت‌های مدیریت ارتباطات الکترونیک در اجرای طرح تکریم ارباب‌رجوع [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 107-144]

 • الوداری، حسن طراحی مدلی جهت ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در سازمان‌ها [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 93-130]

 • امانی، معصومه سیستم‌های یادگیری الکترونیک و خروجی‌های حاصله: نقش تعدیل‌گر انطباق‌پذیری ادراک‌شده [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 87-107]

 • ایمانی، عبدالمجید تأثیر شبکه‏ های اجتماعی بر کارآفرینی دیجیتالی در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 1-22]

 • امیریان، سمانه شناسایی و اولویت‌بندی کاربردهای شبکه کاوی در تجارت الکترونیکی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 1-32]

 • امیرعشایری، دلنیا طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت توسعه نرم‌افزار [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 5-36]

ب

 • بحرینی زاده، منیژه ارزیابی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های کیفیت خدمات الکترونیک مؤثر بر رضایتمندی و قصد استفاده مشتریان [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 49-74]

 • براردخت، حوریه جایگاه کتاب و کتابخوانی در سایت تبیان با رویکرد متن‌کاوی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 169-188]

 • بهیار، پدرام پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای مشارکت مصرف‌کنندگان در جوامع مجازی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 33-64]

پ

 • پوطی، نسیبه مدلی برای انطباق سازمان‌های آموزشی با ملزومات هوشمندی کسب‌ و کار [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 145-175]

ت

 • تقوا، محمدرضا مدلی برای دولت هوشمند: تبیین ابعاد دولت هوشمند با استفاده از روش فراترکیب [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 131-168]

 • تقوا، محمد رضا طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت توسعه نرم‌افزار [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 5-36]

 • تقوی فرد، محمدتقی مدلی برای دولت هوشمند: تبیین ابعاد دولت هوشمند با استفاده از روش فراترکیب [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 131-168]

 • تقوی‌فرد، محمدتقی بهبود فرآیند خدمت‌دهی و کاهش زمان انتظار مشتریان در بانک با رویکرد شبیه‌سازی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 75-105]

ج

 • جلالی، سید حسین تحلیل زیربنای سیاسی تصمیم‌گیری در شکل‌گیری همکاری‌های راهبردی بازار محور میان کسب‌وکارهای نوپا [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 23-47]

ح

 • حیدری، جمشید مدلی برای انطباق سازمان‌های آموزشی با ملزومات هوشمندی کسب‌ و کار [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 145-175]

 • حسن زاده، علیرضا طراحی و پیاده‌سازی قواعد تشخیص وفاداری مشتری در سیستم‌های تجارت الکترونیکی با استفاده از تکنیک فازی [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 137-170]

 • حسینی فر، اعظم تأثیر شبکه‏ های اجتماعی بر کارآفرینی دیجیتالی در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 1-22]

خ

 • خدادادحسینی، سید حمید عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم سفارش غذای آنلاین از دیدگاه مشتریان [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 175-212]

 • خدیور، آمنه ارائه مدلی جهت دسته‌بندی احساسات خریداران کتاب با استفاده از رویکرد ترکیبی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 65-92]

 • خراسانی، امیر طراحی و پیاده‌سازی قواعد تشخیص وفاداری مشتری در سیستم‌های تجارت الکترونیکی با استفاده از تکنیک فازی [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 137-170]

د

 • دادوند، آزیتا بهبود فرآیند خدمت‌دهی و کاهش زمان انتظار مشتریان در بانک با رویکرد شبیه‌سازی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 75-105]

 • دارایی، محمدرضا طراحی مدلی جهت ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در سازمان‌ها [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 93-130]

 • دهدشتی شاهرخ، زهره پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای مشارکت مصرف‌کنندگان در جوامع مجازی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 33-64]

ر

 • رازینی، روح‌الله طراحی مدلی جهت ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در سازمان‌ها [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 93-130]

 • رضایی، صلاح عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی هوشمندی کسب‌وکار در صنعت بانکداری ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 33-81]

 • روحانی، سعید شناسایی و اولویت‌بندی کاربردهای شبکه کاوی در تجارت الکترونیکی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 1-32]

 • رئیسی وانانی، ایمان طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت توسعه نرم‌افزار [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 5-36]

ز

 • زارع، مریم بازمهندسی فرایندهای رسیدگی کیفری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب مبتنی بر کاربرد فناوری اطلاعات [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 63-86]

 • زارع رواسان، احد سیستم‌های یادگیری الکترونیک و خروجی‌های حاصله: نقش تعدیل‌گر انطباق‌پذیری ادراک‌شده [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 87-107]

 • زین‌الدینی، محمدرضا مدلی برای دولت هوشمند: تبیین ابعاد دولت هوشمند با استفاده از روش فراترکیب [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 131-168]

س

 • سالارنژاد، علی‌اصغر روشی جدید برای خوشه‌بندی اسناد HTML با استفاده از الگوریتم‌های تلفیقی [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 37-62]

 • سید نقوی، میرعلی تحلیل زیربنای سیاسی تصمیم‌گیری در شکل‌گیری همکاری‌های راهبردی بازار محور میان کسب‌وکارهای نوپا [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 23-47]

 • سهرابی، بابک ارائه مدلی جهت دسته‌بندی احساسات خریداران کتاب با استفاده از رویکرد ترکیبی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 65-92]

 • سهرابی، طهمورث تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک بر رضایت مشتریان [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 107-128]

ش

 • شعار، مریم روشی جدید برای خوشه‌بندی اسناد HTML با استفاده از الگوریتم‌های تلفیقی [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 37-62]

 • شکیبا جمال‌آباد، غدیر تحلیل زیربنای سیاسی تصمیم‌گیری در شکل‌گیری همکاری‌های راهبردی بازار محور میان کسب‌وکارهای نوپا [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 23-47]

ص

 • صالحی، مجتبی انتخاب ویژگی‌های بهینه به‌منظور تعیین ریسک اعتباری مشتریان بانکی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 129-154]

 • صالحی، .وحید مدلی برای انطباق سازمان‌های آموزشی با ملزومات هوشمندی کسب‌ و کار [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 145-175]

ع

 • عباسی، فاطمه ارائه مدلی جهت دسته‌بندی احساسات خریداران کتاب با استفاده از رویکرد ترکیبی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 65-92]

 • عیسی زاده، یوسف نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نابرابری درآمد: شواهدی از کشورهای منتخب [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 83-106]

غ

 • غنبر طهرانی، نسیم عوامل تأثیرگذار بر کارکرد رسانه‌های اجتماعی در تأمین مالی جمعی مؤسسات خیریه [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 87-107]

ک

 • کبوتری، جمال‏ الدین ارزیابی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های کیفیت خدمات الکترونیک مؤثر بر رضایتمندی و قصد استفاده مشتریان [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 49-74]

 • کرد کتولی، علیرضا انتخاب ویژگی‌های بهینه به‌منظور تعیین ریسک اعتباری مشتریان بانکی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 129-154]

 • کشاورزیان، سلما جایگاه کتاب و کتابخوانی در سایت تبیان با رویکرد متن‌کاوی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 169-188]

م

 • مانیان، امیر ارائه مدلی جهت دسته‌بندی احساسات خریداران کتاب با استفاده از رویکرد ترکیبی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 65-92]

 • مبارکی، مسلم تأثیر شبکه‏ های اجتماعی بر کارآفرینی دیجیتالی در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 1-22]

 • مبشر راد، فاطمه عوامل تأثیرگذار بر کارکرد رسانه‌های اجتماعی در تأمین مالی جمعی مؤسسات خیریه [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 87-107]

 • محمدی، مرتضی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک بر رضایت مشتریان [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 107-128]

 • محمدیان، ایوب شناسایی و اولویت‌بندی کاربردهای شبکه کاوی در تجارت الکترونیکی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 1-32]

 • مرادی مخلص، حسین مدلی برای انطباق سازمان‌های آموزشی با ملزومات هوشمندی کسب‌ و کار [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 145-175]

 • میر عابدینی، سید جواد عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی هوشمندی کسب‌وکار در صنعت بانکداری ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 33-81]

 • مظفری، محمدمهدی فاکتورهای بحرانی مؤثر بر به‌کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 5-32]

 • معینی، علی مدلی برای دولت هوشمند: تبیین ابعاد دولت هوشمند با استفاده از روش فراترکیب [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 131-168]

ن

 • نوری، روح اله بازمهندسی فرایندهای رسیدگی کیفری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب مبتنی بر کاربرد فناوری اطلاعات [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 63-86]

ه

 • هاشمی، سید علی‌اکبر طراحی مدلی جهت ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در سازمان‌ها [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 93-130]

login