نویسنده = اکبر بهمنی
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های محتوایی شرکت‎های تازه تأسیس فناوری محور

دوره 8، شماره 30، زمستان 1398، صفحه 5-32

10.22054/ims.2019.10614

حسن بودلائی؛ اکبر بهمنی؛ یوسف محمدی مقدم