در جلسه 24/11/97  و  نامه شماره  3/18311936   مورخ  7/12/1397 کمیسیون نشریات علمی وزارت متبوع از شماره 21  پاییز 1396   مجوز علمی -پژوهشی فصلنامه صادر شد.از پژوهشگران و دانشجویان محترم درخواست می گردد  قبل از ارسال مقاله جهت تعیین موضوعات مورد نظر مجله به بند یک  و دو  اطلاعات نشریه  مراجعه فرمایید. مقالات خود را پس از تکمیل بر اساس راهنمای نگارش فصلنامه، از طریق همین سامانه ارسال نموده و از مراجعه حضوری و یا ارسال مقاله از طریق پست به دفتر فصلنامه خودداری نمایند. 

 

نشریه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی با همکاری انجمن انفورماتیک ایران  منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث مدیریت کسب و کار هوشمند پایه‌گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم مدیریت فناوری اطلاعات در زمینه کسب و کار را گزارش می‌دهند است.

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ و انتشار مقاله از سوی انتشارات دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی  می‌شود.ضمنا قبل از ارسال مقاله جهت تعیین موضوعات مورد نظر مجله به بند یک و دو  اطلاعات نشریه  مراجعه فرمایید. 

 

 • نظر به پیشنهاد سردبیران محترم نشریات علمی دانشگاه مبنی بر عدم دریافت هزینه قبل از بررسی اولیه ، مصوبه جدید و اصلاحی هیأت رئیسه دانشگاه در خصوص پرداخت هزینه ارزیابی توسط نویسندگان به شرح ذیل اعلام  می‌شود.

    هزینه ارزیابی مقاله بعد از بررسی اولیه و قبل از ارسال به داور دریافت می‌شود». لازم به ذکر است این مصوبه از صبح روز 1398/9/3 لازم الاجراست.

بدیهی است در صورت تشخیص سردبیر مبنی بر قابلیت علمی مقاله و تناسب آن با اولویت‌های موضوعی نشریه، می‌بایست قبل از ارسال به داوری جهت پرداخت هزینه مصوب به نویسنده ارجاع شود. 

 

 

مشخصان فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دانشگاه علامه طباطبائی 

 • ·         کشور محل چاپ : ایران
 • ·         ناشرانتشارات دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری انجمن انفورماتیک ایران 
 • ·         فرمت چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای : 112-1735
 •          شاپای الکترونیکی: 2527-2538 
 • ·         قابل دسترسی ازmagiran.com, noormags.ir, sid.ir, civilica.com academia.edu 
 • ·         ضریب تأثیر:
 • ·         درصد پذیرش مقالات:49   درصد
 • ·         وضعیت چاپ:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپفصلنامه
 • ·         دسترسی قبلیبلی
 • ·         زبان مجله:  فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی:  مدیریت کسب و  کار هوشمند   
 • ·         نوع مجله: علمی  - پژوهشی
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالاتبلی
 • ·         نمایه شده:  بلی
 • ·         نوع  داوری:  داوری بسته  و حداقل2 داور
 • ·         زمان داوری :حداقل 9 هفته
 • ·         ایمیل مجله:  ims@atu.ac.ir
 • ·         ایمیل پشتیبانatupress@atu.ac.ir

 

 

 

     

شماره جاری: دوره 8، شماره 30، زمستان 1398