تعداد مشاهده مقاله

407,789

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

218,726

نسبت مشاهده بر مقاله

2059.54

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1104.68

تعداد مقالات ارسال شده

744

تعداد مقالات رد شده

409

درصد عدم پذیرش

55

تعداد مقالات پذیرفته شده

117

درصد پذیرش

16

 در جلسه 24/11/97  و  نامه شماره  3/18311936   مورخ  7/12/1397 کمیسیون نشریات علمی وزارت متبوع از شماره 21  پاییز 1396   مجوز علمی -پژوهشی فصلنامه صادر شد.از پژوهشگران و دانشجویان محترم درخواست می گردد  قبل از ارسال مقاله جهت تعیین موضوعات مورد نظر مجله به بند یک  و دو  اطلاعات نشریه  مراجعه فرمایید. مقالات خود را پس از تکمیل بر اساس راهنمای نگارش فصلنامه، از طریق همین سامانه ارسال نموده و از مراجعهحضوری و یا ارسال مقاله از طریق پست به دفتر فصلنامه خودداری نمایند. 

 تذکر مهم   در حال حاضر موضوع  دور کاری هوشمند بر مبنای فناوری اطلاعات و ارتباطات به علت شیوع کرونا در اولویت پذیرش مقالات خواهد بود لذا از  کلیه مولفین و مصنفین و ... این حوزه درخواست میشود تا مقالات خود را از طریق سایت نشریه ارسال نمایند. 

نشریه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی با همکاری انجمن انفورماتیک ایران  منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث مدیریت کسب و کار هوشمند پایه‌گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم مدیریت فناوری اطلاعات در زمینه کسب و کار را گزارش می‌دهند است.

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ و انتشار مقاله از سوی انتشارات دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی  می‌شود.ضمنا قبل از ارسال مقاله جهت تعیین موضوعات مورد نظر مجله به بند یک و دو  اطلاعات نشریه  مراجعه فرمایید. 

 

 • نظر به پیشنهاد سردبیران محترم نشریات علمی دانشگاه مبنی بر عدم دریافت هزینه قبل از بررسی اولیه ، مصوبه جدید و اصلاحی هیأت رئیسه دانشگاه در خصوص پرداخت هزینه ارزیابی توسط نویسندگان به شرح ذیل اعلام  می‌شود.

    هزینه ارزیابی مقاله بعد از بررسی اولیه و قبل از ارسال به داور دریافت می‌شود». لازم به ذکر است این مصوبه از صبح روز 1398/9/3 لازم الاجراست.

بدیهی است در صورت تشخیص سردبیر مبنی بر قابلیت علمی مقاله و تناسب آن با اولویت‌های موضوعی نشریه، می‌بایست قبل از ارسال به داوری جهت پرداخت هزینه مصوب به نویسنده ارجاع شود. 

 

 

مشخصان فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دانشگاه علامه طباطبائی 

 • ·         کشور محل چاپ : ایران
 • ·         ناشرانتشارات دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری انجمن انفورماتیک ایران 
 • ·         فرمت چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای : 112-1735
 •          شاپای الکترونیکی: 2527-2538 
 • ·         قابل دسترسی ازmagiran.com, noormags.ir, sid.ir, civilica.com academia.edu 
 • ·         ضریب تأثیر:
 • ·         وضعیت چاپ:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپفصلنامه
 • ·         دسترسی قبلیبلی
 • ·         زبان مجله:  فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی:  مدیریت کسب و  کار هوشمند   
 • ·         نوع مجله: علمی  - پژوهشی
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالاتبلی
 • ·         نمایه شده:  بلی
 • ·         نوع  داوری:  داوری بسته  و حداقل2 داور
 • ·         زمان داوری :حداقل 9 هفته
 • ·         ایمیل مجله:  ims@atu.ac.ir
 • ·         ایمیل پشتیبانatupress@atu.ac.ir

 

 

 

     

شماره جاری: دوره 8، شماره 31، بهار 1399