نویسنده = علیرضا حسن زاده
تعداد مقالات: 1
1. سیستم خبره ارزشیابی وفاداری مشتریان در صنعت پخش و توزیع

دوره 8، شماره 30، زمستان 1398، صفحه 55-78

10.22054/ims.2019.10618

الهام صدوقی نیا؛ علیرضا حسن زاده؛ شعبان الهی؛ شقایق صحرایی