سیستم خبره ارزشیابی وفاداری مشتریان در صنعت پخش و توزیع

10.22054/ims.2019.10618

عنوان مقاله [English]

An Expert System for Evaluating Customers’ Loyalty in Distribution Industry