راهکارهای رفع موانع اجرای مدیریت دانش در زنجیره تأمین استارتاپ های مواد غذایی تندمصرف

10.22054/ims.2019.10619

عنوان مقاله [English]

Solutions for Removing Knowledge Management Implementation Barriers in the Supply Chain of Fast Moving Consumer Goods