تأثیر لجستیک پساخرید و تجربه خدمات مشتری بر واکنش رفتاری کاربران کسب‌وکارهای اینترنتی

10.22054/ims.2019.10620

عنوان مقاله [English]

Experience on the Behavioral Reaction of e-Business Users