چالش‌های حوزه ارزش‌گذاری و ارزیابی شرکت‌های نوپای فناوری اطلاعات

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. (نویسنده مسئول)؛ dr.taghavifard@gmail.com

2  دانشجوی دکتری، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

3 دانشجوی دکتری، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

 
ارزش‌گذاری کسب‌وکارهای نوپا همواره موضوعی مهم در مذاکرات میان کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بوده است. بررسی پژوهش‌های موجود نشان می‌دهد علیرغم اهمیت موضوع، شناخت کافی در مورد این بخش مهم وجود ندارد و شناسایی راه‌حل مناسب هم برای کارآفرینان و هم برای سرمایه‌گذاران لازم و ضروری است. پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه ارزش‌گذاری کسب‌وکارهای نوپا بر این نکته تأکید داشته‌اند که ارزش‌گذاری چنین کسب‌وکارهایی به دلایل متعدد امری پیچیده و دشوار است. هدف از این پژوهش بررسی چالش­های نظام ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپای فناوری اطلاعات ایران بوده است. با توجه به فقدان پژوهش‌های کافی در این خصوص در ایران، همچنین پنهان بودن جنبه‌های مختلف مسئله و تفاوت‌های میان روش‌های پژوهش کیفی و کمی، حوزه موردمطالعه این پژوهش نیازمند پژوهش­هایی کیفی بود. در ابتدا ادبیات مرتبط با این حوزه مرور شد و مدل­های کمی و کیفی ارزش‌گذاری شرکت­های نوپا بررسی شدند. با روش کیفی و با استفاده از مصاحبه به جمع­آوری داده در خصوص نحوه ارزش‌گذاری شرکت­های نوپای فناوری اطلاعات در ایران و ضعف­ها و چالش­های این فرایند پرداخته شد و با خبرگان ارزش‌گذاری و سرمایه­گذاری بر روی شرکت­های نوپای فناوری اطلاعات مصاحبه شد. مصاحبه­های انجام شده به روش «تحلیل تِم» بررسی شدند و پس از تحلیل مصاحبه­ها، سه تِم اصلی (وضعیت فعلی حوزه ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا در ایران، چالش‌های دست‌یابی به مدل کاربردی بومی برای ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا، چالش‌های حوزه ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا در ایران) و دوازده زیرتِم شناسایی شد.v

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Valuation and Evaluation of Information Technology Startup Companies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Taghavifard 1
  • Mostafa Radmard 2
  • Soheila Jafarnezhad 3
  • Mohammad Reza Harati Nik 3
1 Faculty Member, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran (Corresponding Author: dr.taghavifard@gmail.com)
2 Ph.D. Student, Information Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran
3 Ph.D. Student, Information Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran
چکیده [English]

 
The valuation of a startup business has always been an important topic in the negotiations between entrepreneurs and investors. An examination of existing research shows that despite the importance of the issue, there is not enough knowledge about this important topic and it is necessary to identify a suitable solution for both entrepreneurs and investors. Recent research works on the valuation of a startup business has emphasized on the fact that the valuation of such businesses is complicated and difficult for a number of reasons. The purpose of this research is to investigate the challenges of the valuation systems of startup IT companies in Iran. Due to the lack of sufficient research works in this regard in Iran, also the hidden aspects of the problem and the differences between qualitative and quantitative research methods, this research required a qualitative research approach. At first, the literature related to this field was reviewed and quantitative and qualitative models of the valuation of the startup companies were investigated. By qualitative method and using interviews with valuation and investment experts, information on how to valuate the startup information technology companies in Iran and the weaknesses and challenges of this process were gathered. The interviews were analyzed using thematic analysis method, and after analyzing the interviews, 3 main themes (The current state of valuation of start-up companies in Iran, Challenges to achieving a native application model for valuing startups, Challenges of valuation of startups in Iran) and 12 subthemes were identified.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Startup Business
  • Evaluation
  • Information Technology Companies
 
بهرامی، پ. (1391). تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی- شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری خلیج‌فارس (شهر بوشهر). کتابخانه دانشگاه خلیج‌فارس.
تهرانی، ر. و ابوذر، س. (1389). ارزش‌یابی تحقیق و توسعه در شرکت‌های نوپا با استفاده از اختیارات واقعی (مورد کاوی شرکت پلیمری). بورس اوراق بهادار، دوره 3، تابستان (شماره 10)، 5-22.
چیت سازان، رضوانی و دوست‌آباد (1394)، شناسایی و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر ارزشگذاری کسب‌وکارهای جدید توسط سرمایه‌گذاران مخاطره‌آمیز. توسعه کارآفرینی،591-609.
حسین‌قلی‌زاده، ر. (1392). استراتژی کسب‌وکار دانش‌بنیان: رویکردی جدید به تدوین استراتژی از منظر مدیریت دانش. دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک.
دانش‌فرد، ک. ا. (1395). اولویت‌بندی نقش ساختارهای دانش‌محور پایه و پشتیبان در فرایند نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(4)، 217-248.
دهقانی عشرت آباد، میثم و امیر البدوی، ۱۳۹۴، تحلیل چالش‌های ارزش‌گذاری کسب‌وکار نوپا در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، اولینکنفرانسبین‌المللیحسابداری،مدیریتونوآوریدرکسب‌وکار، گیلان، موسسه پویندگان اندیشه‌های نو و شهرداری صومعه‌سرا، مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد.
شفیعا، م. محمدی، م. الداغی، الف و حمیدی، ع، (1392)، ارائه مدلی برای انتخاب روش مناسب قیمت‌گذاری و ارزشگذاری. مدیریت نوآوری، 51-71.
عنابستانی، زهره، ۱۳۹۴، روش‌های برای تعیین ارزش شرکت‌ها، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه اطلاع‌رسانی نارکیش.
محمدی الیاسی، ق. و فرخ، ش. (1391). شناسایی ارزش‌های مطلوب مدرسان کارآفرینی برای پرورش کارآفرینان نوپا در دانشگاه‌ها. مدیریت فرهنگ‌سازمانی، دوره 10، پاییز و زمستان (شماره 2)، 129-153.
محمدی‌الیاسی، ق. چیت‌ساز، ا. و گرامی، ع. (1389). شناسایی عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر عملکرد شرکت‌های نوپا. اقتصاد و تجارت نوین، 6 (تابستان و پاییز 1389)، 27-48.
محمدجواهری، م. (1393). نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی. خبرگزاری تسنیم، شناسه خبر: 474219.
مولایی، ف (1391). مطالعه شیوه‌های قیمت‌گذاری فناوری. فصلنامه پژوهشی-آموزشی بسپارس،59-65.
Block، J. H. De Vries، G. Schumann، J. H. & Sandner، P. (2014). Trademarks and venture capital valuation. Journal of Business Venturing، 29(4)، 525-542.
Capinski، M. & Patena، W. (2009). Company Valuation-Value، Structure، Risk. Risk (June 25، 2009. (
Caselli، S. & Negri، G. (2018). Private equity and venture capital in Europe: markets، techniques، and deals. Academic Press.
Köhn، A. (2018). The determinants of startup valuation in the venture capital context: a systematic review and avenues for future research. Management Review Quarterly، 68(1)، 3-36.
Cusumano، M. A. (2013). Evaluating a startup venture. Communications of the ACM، 56(10)، 26-29.
Dan، G. & Shi C. (2007). Accounting for software development costs and the cost of capital: Evidence from IPO underpricing in the software industry. Working PaperSeries. Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=999263
Fernández، P. (2007). Company valuation methods. The most common errors in valuation.
Fuerst، O. & Geiger، U. (2003). From concept to wall street. FT press.
Hering، T. Olbrich، M. & Steinrucke، M. (2006). Valuation of start-up internet companies. International Journal of Technology Management، 33(4)، 406-419.
Ionita، I. & Stoica، M. (2009). A new approach method of company valuation. Journal for Economic Forecasting، 6(1)، 115-122.
Kiseleva، E. M. Prytomanova، O. M. & Zhuravel، S. V. (2016). Valuation of Startups Investment Attractiveness Based on Neuro-Fuzzy Technologies. Journal of Automation and Information Sciences، 48(9).‏
Kotova، M. (2014). The theoretical and methodological basis of startups valuation. Економіка: реалії часу(1)، 107-112.
Kumar، R. (2016). Valuation: Theories and concepts. Academic Press.
Kozyr، Y. V. (2014). Business Valuation Based on Assets Replacement Cost. Journal of Finance and Investment Analysis، 3(3(.
Mack، N. Woodsong، C. MacQueen، K. M. Guest، G. & Namey، E. (2005). Qualitative research: A data collector’s field guide. Family Health International. Retrieved June، 5، 2008.
Mason، C. & Stark، M. (2004). What do investors look for in a business plan? A comparison of the investment criteria of bankers، venture capitalists and business angels. International small business journal، 22(3)، 227-248.
Merriam، S. B. & Tisdell، E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation: John Wiley & Sons.
Milanesi، G. Pesce، G. & El Alabi، E. (2013). Technology-Based Startup Valuation Using Real Options with Edgeworth Expansion. Journal of Finance and Accounting، 1(2)، 54-61.
Miloud، T. Aspelund، A. & Cabrol، M. (2012). Startup valuation by venture capitalists: an empirical study. Venture Capital، 14(2-3)، 151-174.
Payne، B. (2011). Scorecard Valuation Methodology. Establishing the Valuation of Pre-revenue. Start-up Companies. URL: http://billpayne. com/wp-content/uploads/2011/01/Scorecard-Valuation-Methodology-Jan111. pdf (accused November 6، 2016).
Salomon، R. Heydebreck، P. & Kruger، L. (2011). A fuzzy tool for the validation of individual risk premia in hightechnology venture valuation: The application of a novel framework to convert FCMs into rule-based fuzzy systems.Paper presented at 2011 IEEE International Conference on Fuzzy Systems، Taipei،Taiwan، June 27–30.
Salomon، V. (2018). Strategies of Startup Evaluation on Crowdinvesting Platforms: the Case of Switzerland. Journal of Innovation Economics & Management، art29I-art29XXVI.
Stankeviciene، J. & Zinyte، S. (2012). Valuation Model Of New Start-Up Companies: Lithuanian Case. Mokslas:Lietuvos Ateitis، 4(3)، 240.
Steiger، F. (2010). The validity of company valuation using Discounted Cash Flow methods. arXiv preprint arXiv:1003.4881.
Sudek، R. (2006)، Angel investment criteria، Journal of Small Business Strategy، 17(2)، 89.
Zhang، H. Liu، F. Turner، I. & Yang، Q. (2016). Numerical solution of the time fractional Black–Scholes model governing European options. Computers & Mathematics with Applications، 71(9)، 1772-1783.
Vara، W. P. (2013). Risk-Based New Venture Valuation Technique: Win-Win for Entrepreneur and Investor. Journal ofBusiness Valuation and Economic Loss Analysis، 8(1)، 1-26.