مزایا، ملاحظات و راهکارها تامین امنیت گذرگاه تبادل اطلاعات دولت جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) reza.zenouz@gmail.com

2 کارشناسی ارشد، مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 عضو هیئت‌علمی، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

بسترسازی و توسعه دولت الکترونیک درعین‌حال که می‌تواند موجب بهبود امنیت کشور و مبارزه با فساد باشد، از سوی دیگر می‌تواند خود بستری برای جرائم و فسادهای جدید و حتی تسهیل‌کننده فسادهای قبل باشد. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی الزامات امنیتی درگاه تبادل اطلاعات دولت (GSB) به‌عنوان یکی از الگوهای دولت الکترونیک انجام شد. در این راستا پس از بررسی کتابخانه‌ای، مصاحبه‌های اختصاصی با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شد و سپس با تحلیل محتوای مصاحبه‌ها و دیگر منابع موجود، نیازمندی‌های امنیتی بازیگران امنیت فناوری اطلاعات کشور راجع به این درگاه، پالایش شد. در این مرحله و بر اساس پرسشنامه تحقیق، سه دسته نیازمندی راهبردی، فنی و تأثیر روی امنیت ملی، شناسایی شد. نیازمندی‌های راهبردی مواردی مثل تشکیل کمیته امنیت GSB، تنظیم لوایح و قوانین مورد نیاز و نظارت بر اجرای صحیح الزامات امنیتی شناسایی هستند. در مرحله بعد، به‌وسیله مدل کانو و ابزار QFD نیازمندی‌ها تحلیل و اولویت‌بندی شده ن و همچنین ارتباط بین نیازمندی‌ها و الزامات امنیتی مشخص شد. نتایج این پژوهش نشان داد که روش GSB در مقایسه با روش‌های P2P و روش تبادل اطلاعات کاغذی، در تمامی نیازمندی‌های امنیتی به‌جز وجود «سند الزامات امنیتی» ارجحیت دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Advantages,و challenges and solutions to assure the security of Iranian government service bus(GSB)

نویسندگان [English]

  • , Reza Yousefi Zenouz 1
  • Seyed Sajjad Najafi esfahani, 2
  • , Ebrahim Koulivand 3
1 Ph.D. Candidate, Faculty of Industrial EnFaculty member,, operations and information technology managementgineering, Iran University of Science and Technology, Tehran.Iran.
2 Faculty of Management Kharazmi UniversityTehranIran.
3 Faculty of Engineering t Kharazmi UniversityTehranIran