درباره نشریه

نشریه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث پیشرفته مدیریت فناوری اطلاعات پایه گذاری شده است. هدف نهایی آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند، می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. 

نشریه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

 

 

 

 

اهداف و حوزه‌های اصلی فعالیت فصلنامه

 

     فصلنامه مطالعات مدیریت کسب ‌وکار هوشمند، نشریه‌ای پژوهش محور و بین‌رشته‌ای است که با هدف ارتقای هوشمندیِ کسب ‌وکار ، اقدام به بررسی و چاپ مقالات علمی پژوهشی می‌نماید. حوزه‌های اصلی فعالیت فصلنامه عبارتند از:

 

1-     رویکردهای مدیریتی در حوزه کسب‌ وکار هوشمند

 

2-     علم داده، هوشمندی و تحلیل‌های آینده ‌نگر

 

3-     مدیریت داده، اطلاعات و دانش  در حوزه کسب‌وکار هوشمند

 

4-     توسعه سامانه های هوشمند

 

5-     سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند سازمانی. 

 

6-     شبکه های اجتماعی و کسب وکارهای هوشمند شبکه ای.

 

7-     حاکمیت، زیرساخت و استانداردهای کسب ‌وکارهای هوشمند

 

8-     امنیت، حریم خصوصی و ملاحظات اخلاقی درکسب ‌وکارهای هوشمند.

 

9.   بررسی های تحلیلی شبکه های اجتماعی.

10.  دورکاری هوشمند بر مبنای فناوری اطلاعات و ارتباطات