مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1238
تعداد پذیرش 190
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 747
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 347

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 285
تعداد مشاهده مقاله 545734
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 319988
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 123 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 257 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 102 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 120 روز
درصد پذیرش 15 %