اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 995
تعداد پذیرش 154
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 598
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 250

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 255
تعداد مشاهده مقاله 460144
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 268243
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 123 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 262 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 110 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 14 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 56 روز
درصد پذیرش 15 %