اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 865
تعداد پذیرش 138
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 518
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 188

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 220
تعداد مشاهده مقاله 426580
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 238082
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 123 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 262 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 118 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 81 روز
درصد پذیرش 16 %