اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 921
تعداد پذیرش 147
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 555
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 221

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 257
تعداد مشاهده مقاله 445244
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 253313
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 123 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 258 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 112 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 14 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 69 روز
درصد پذیرش 16 %