مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1415
تعداد پذیرش 231
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 856
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 425

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 341
تعداد مشاهده مقاله 638206
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 385944
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 128 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 264 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 98 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 89 روز
درصد پذیرش 16 %