مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1175
تعداد پذیرش 185
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 709
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 320

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 269
تعداد مشاهده مقاله 520434
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 306629
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 125 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 257 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 103 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 141 روز
درصد پذیرش 16 %