مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1474
تعداد پذیرش 252
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 890
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 452

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 362
تعداد مشاهده مقاله 695660
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 438719
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 126 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 253 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 95 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 97 روز
درصد پذیرش 17 %