اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1064
تعداد پذیرش 164
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 628
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 269

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 256
تعداد مشاهده مقاله 473141
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 278179
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 123 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 260 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 108 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 14 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 196 روز
درصد پذیرش 15 %