مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1098
تعداد پذیرش 175
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 651
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 286

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 259
تعداد مشاهده مقاله 484719
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 286264
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 123 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 258 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 106 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 157 روز
درصد پذیرش 16 %