مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

بزرگراه  شهید همت- بلوار دهکده المپیک- دانشگاه علامه طباطبائی -دانشکده مدیریت و حسابداری 

تلفن تماس  :  48392834-44737510                        آدرس وبگاه نشریه   :  http://ims.atu.ac.ir    

پست الکترونیک: IMS@ATU.AC.IR                            نمابر:   44744357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


کاراکتر آخر را وارد نکنید.
CAPTCHA Image