مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمندارتقا دو فصلنامه دیگر دانشگاه علامه طباطبائی به درجه علمی - پژوهشی

فصلنامه «برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای» و فصلنامه «مطالعات کسب‌وکار هوشمند» علمی-پژوهشی شدند.

 

رئیس مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه از موفقیت این مرکز در کسب امتیاز علمی-پژوهشی برای دو عنوان نشریه خبر داد. دکتر زند مقدم ضمن اعلام خبر کسب امتیاز علمی- پژوهشی برای نشریات «برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای» با سردبیری دکتر علی خاکساری و «مطالعات کسب‌وکار هوشمند» با سردبیری دکتر کامران فیضی گفت: با توجه به سیاست انقباضی کمیسیون نشریات علمی کشور، کسب این امتیاز، نشان از توسعه جدی و ارتقاء سطح علمی نشریات دانشگاه علامه طباطبائی دارد. با دریافت امتیاز برای این دو نشریه، تعداد نشریات علمی-پژوهشی این دانشگاه به ۲۹ عنوان ارتقاء یافت و با احتساب دو عنوان نشریه علمی-ترویجی، درمجموع ۳۱ عنوان از نشریات دانشگاه دارای درجه علمی گردید. او افزود: با توجه به اقدامات انجام‌شده، امید است در قدم‌های بعدی نشریات پیشرو در دانشگاه موفق به کسب درجات معتبر بین‌المللی شوند.

سامانه الکترونیکی نشریه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای http://urdp.atu.ac.ir

آدرس سامانه الکترونیکی فصلنامه مطالعات کسب‌وکار هوشمند http://ims.atu.ac.ir

login