مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
صدور گواهی پذیرش وچاپ
  صدور گواهی پذیرش وچاپ منحصرا  منوط به در خواست مولف و دریافت نامه پذیرش ممهور به مهر نشریه با امضای سردبیر   است .

مطالعه بیشتر

کسب رتبه الف درسال 1401 نشریه علمی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
                  نشریه مطالعات مدیریت کسب وکار هوشمند درسال 1401 موفق به کسب رتبه الف شد.

مطالعه بیشتر

کسب امتیاز علمی- پژوهشی «فصلنامه مطالعات کسب‌وکار هوشمند» با سردبیری دکتر کامران فیضی
ارتقا دو فصلنامه دیگر دانشگاه علامه طباطبائی به درجه علمی - پژوهشی فصلنامه «برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای» و فصلنامه «مطالعات کسب‌وکار هوشمند» علمی-پژوهشی شدند.   رئیس مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه از موفقیت این مرکز در کسب امتیاز علمی-پژوهشی برای دو عنوان نشریه خبر داد. دکتر زند مقدم ضمن اعلام خبر کسب امتیاز علمی- پژوهشی برای نشریات «برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای» با سردبیری دکتر علی خاکساری و «مطالعات کسب‌وکار هوشمند» با سردبیری دکتر کامران فیضی گفت: با توجه به سیاست انقباضی کمیسیون نشریات علمی کشور، کسب این ...

مطالعه بیشتر

login