مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
کسب امتیاز علمی- پژوهشی «فصلنامه مطالعات کسب‌وکار هوشمند» با سردبیری دکتر کامران فیضی
ارتقا دو فصلنامه دیگر دانشگاه علامه طباطبائی به درجه علمی - پژوهشی فصلنامه «برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای» و فصلنامه «مطالعات کسب‌وکار هوشمند» علمی-پژوهشی شدند.   رئیس مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه از موفقیت این مرکز در کسب امتیاز علمی-پژوهشی برای دو عنوان نشریه خبر داد. دکتر زند مقدم ضمن اعلام خبر کسب امتیاز علمی- پژوهشی برای نشریات «برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای» با سردبیری دکتر علی خاکساری و «مطالعات کسب‌وکار هوشمند» با سردبیری دکتر کامران فیضی گفت: با توجه به سیاست انقباضی کمیسیون نشریات علمی کشور، کسب این ...

مطالعه بیشتر

login