مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

 

                                                به نام دانای هستی‌بخش

 

آغازی دیگر،

از سال های پایانی نیمه اول قرن بیستم، «رایانه ها» به‌عنوان یک پدیده جذاب و کارآمد، مورد توجه  اهل فن بوده است. از حدود چهار دهه قبل، توسعه اینترنت به‌عنوان عامل اصلی دگرگونی‌ها، تصویری متفاوت از تأثیر این فناوری اطلاعاعات وارتباطات (فاوا)بر مدیریت سازمان و کسب‌وکار ارائه نموده است. هنوز از دورانی که درک مفاهیم تازه‌ای، مثل «عصر اطلاعات» و «انقلاب اطلاعاتی»، حتی برای تحصیل‌کردگان دانشگاهی دشوار بود، چندان نگذشته است. اما عجب آنکه امروز، حتی در کشورهایی که از نظر  آمادگی الکترونیکی در رتبه های انتهایی رده‎بندی قرار دارند، فاوا در زندگی روزمره مردم نفوذ کرده و کانون توجه بسیاری از محافل قرار گرفته است.

 در طول دهه‌های اخیر، بنگاه‌های دولتی و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ سرمایه‌گذاری‌های معنوی و مادی قابل توجهی در این بخش نموده‎اند. هرچند کاربرد فاوا در میان نسل‌ها و اقشار متفاوت مردم فراگیر شده است، ولی، مدیریت عوامل «نیروی انسانی» ، «نرم‌افزار» و «سخت‌افزار» و کسب‌وکارهای درگیر فاوا و تنظیم روابط آن‌ها، دانش و توجه گسترده و عمیقی را می‌طلبد.

فصلنامه مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، نشریه‌ای پژوهش محور و بین‌رشته‌ای است که با هدف ارتقای هوشمندیِ کسب‌وکار با محوریت فاوا، اقدام به بررسی و چاپ مقالات علمی پژوهشی می‌نماید. رویکرد این فصلنامه، تمرکز بر نگرش‌های نوین مدیریتی در حوزه فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی بر مبنای انواع فناوری، مدل‌ها، چارچوب‌ها و الگوهای مدیریت در سطح داخلی و بین‌المللی است.

تمرکز این فصلنامه بر استفاده کارآمد از فناوری اطلاعات به‌منظور هوشمند سازی تصمیم‌گیری در کسب‌وکار است. فهرست کاملی از  اهداف و چشم‌انداز فصلنامه در ادامه ارائه شده است. بااین‌وجود، مقالات با کیفیت علمی ـ پژوهشی که به نحوی با مدیریت کسب‌وکار و فناوری اطلاعات در ارتباط باشند نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. اکثر پژوهش‌هایی که در چارچوب پایان‌نامه‌های دکتری و بعضاً کارشناسی ارشد انجام می‌شوند، از اعتبار قابل قبولی برخوردارند. مقالات مرتبط و مستخرج از این پایان‌نامه‌ها با هدایت دلسوزانه اساتید راهنما منبع تغذیه خوبی برای مجله به شمار می‌رود.

مجله با عنوان "فصلنامه مطالعات مدیریتِ کسب‌وکار هوشمند" در ادامه، فصلنامه "مطالعات مدیریت  فناوری اطلاعات" که تاکنون 20 شماره از آن از  پاییز 1391 تاکنون، به‌طور مرتب به چاپ رسیده است،عرضه می شود و به‌صورت دیجیتال  در سایت مجله و چاپ کاغذی منتشر می‌شود. انتشار فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت کسب وکار هوشمند از شماره 21 با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن انفورماتیک ایران که از باسابقه‌ترین انجمن‌های علمی کشور است منتشر می‌شود. اعضای هیئت تحریریه فصلنامه امیدوارند،  این نشریه  بتوانند سهم کوچکی در پیشبرد علمی، فناوری کشور داشته باشد. در ادامه اهداف و حوزه‌های اصلی فعالیت نشریه را ملاحظه می‌فرمایید.

اهداف و حوزه‌های اصلی فعالیت فصلنامه

رویکردهای مدیریتی در حوزه فناوری اطلاعات

1

نظریه‌ها، چارچوب‌ها، مدل‌ها و الگوهای مفهومی و کاربردی در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

Conceptual and Empirical Theories, Frameworks, Models, and Patterns in Information Technology and Information Systems Management

2

شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های شبکه محور

Social Networks and Networked Organizations

3

حاکمیت، زیرساخت و استانداردهای فناوری اطلاعات

IT Governance, Infrastructure, and Standards (ITIL/Cobit/…)

4

مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات و استانداردهای مرتبط با آن

IT Project Management (PMBOK, EFQM, ITPM, …)

5

یادگیری سازمانی و یادگیری اجتماعی

Organizational Learning (OL) and Social Learning (e-Learning / Virtual Learning / Blended Learning / …)

6

امنیت، حریم خصوصی و اخلاقیات در فناوری اطلاعات

Security, Privacy, and Ethics in Information Technology

7

هوشمندی کسب‌وکار و مدیریت آینده‌نگر

Business Intelligence and Predictive Management

8

مدیریت و بازطراحی فرآیندهای کسب‌وکار

Business Process Redesign and Management (BPR / BPM)

9

کسب‌وکار الکترونیک، تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک

e-Business, e-Commerce, and e-Government

10

توسعه روش‌های تحقیق و تحلیل در مدیریت فناوری اطلاعات

IT Methodology Development for Research and Analysis Methods

11

هم‌راستایی راهبرد کسب‌وکار و سیستم‌های اطلاعاتی

Information Systems and Business Strategy Alignment

12

نوآوری در فناوری اطلاعات

IT Innovations

13

مدیریت فناوری اطلاعات بر مبنای فناوری اطلاعات سبز

IT Management through Green IT

علم داده، هوشمندی و تحلیل‌های آینده‌نگر

14

علم داده و تحلیل‌های کسب‌وکار

Data Science and Business Analytics

15

تحلیل‌های توصیفی و آماری

Descriptive and Statistical Analysis

16

پیش‌پردازش، پالایش و آماده‌سازی داده‌ها

Data Pre-Processing, Transformation and Preparation

17

منطق فازی و سیستم‌های خبره فازی

Fuzzy Logic and Fuzzy Expert Systems

18

شبکه‌های عصبی، یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی

Neural Networks, Machine Learning and Artificial Intelligence

19

تحلیل همبستگی، تحلیل حساسیت، رگرسیون و سری‌های زمانی

Correlation and Sensitivity Analysis, Regression and Time Series Analysis

20

شبکه‌های عصبی توابع شعاعی پایه / ماشین‌های بردار پشتیبان

Radial Basis Functions (RBF) / Support Vector Machines (SVM)

21

کمی سازی بردارهای یادگیرنده

Learning Vector Quantization (LVQ)

22

خوشه‌بندی و طبقه‌بندی هوشمند داده‌ها

Intelligent Data Clustering and Classification

23

نگاشت‌های خود سازمانده و خوشه‌بندی تکاملی

Self-Organizing Maps (SOM) and Evolutionary Clustering

24

شبکه‌های فازی – عصبی انطباقی

Adaptive Neuro – Fuzzy Inference Systems (ANFIS)

25

ترکیب‌های منطق فازی، شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های تکاملی

Combination of Fuzzy Logic, Neural Networks, and Evolutionary Algorithms

26

انواع الگوریتم‌های تکاملی (مانند الگوریتم ژنتیک، تکامل تفاضلی، الگوریتم زنبورهای عسل، بهینه‌سازی کلونی مورچگان، بهینه‌سازی ازدحام ذرات، الگوریتم رقابت استعماری، کرم شب‌تاب و ...)

Evolutionary Algorithms (Genetic Algorithms, Differential Evolution, Bees Colony Algorithm, Ant Colony Optimization, Particle Swarm Optimization, Imperialist Competitive Algorithm, Firefly Algorithm, and so on)

27

وب کاوی، متن‌کاوی و فرآیند کاوی

Web, Text, and Process Mining

28

ایده کاوی و تحلیل احساسات

Opinion Mining and Sentiment Analysis

29

یادگیری عمیق و جریان کاوی

Deep Learning and Stream Mining

30

تحلیل داده‌های عظیم

Big Data Analytics

31

وب معنایی و پردازش زبان طبیعی

Semantic Web and Natural Language Processing

32

سیستم‌های پشتیبانی تصمیم

Decision Support systems (DSS)

33

سیستم‌های پیشنهاددهنده

Recommender Systems

مدیریت داده، اطلاعات و دانش

34

مدیریت اطلاعات و سیستم‌های مدیریت پایگاه داده

Information Management and Database Management Systems (DBMS)

35

مدیریت داده‌ها در سازمان‌های چند شعبه‌ای

Data Management in Multi-Branch Companies

36

انبارهای داده و فرآیند استخراج، پالایش و بارگذاری داده‌ها

Data Warehouse and Extract, Transform, Load (ETL) Process

37

تحلیل‌های تراکنش و تحلیل برخط

OLTP and OLAP

38

داشبوردهای مدیریتی و دیداری‌سازی گزارش‌ها مدیریتی

Managerial Dashboards and Visualization

39

مدیریت داده‌های عظیم

Big Data Management (BDM)

40

مدیریت سرمایه‌های فکری

Intellectual Capital Management

41

اکتساب، استخراج و تسخیر دانش

Knowledge Acquisition, Extraction, and Capture

42

تسهیم و به‌کارگیری دانش

Knowledge Sharing and Application

43

فرآیندهای مدیریت دانش

Knowledge Management Processes

44

سیستم‌های مدیریت دانش

Knowledge Management Systems (KMS)

45

مهندسی دانش و کارکنان دانشور

Knowledge Engineering and Knowledge Workers

توسعه سیستم‌های اطلاعاتی

46

انواع روش‌شناسی توسعه سیستم‌های اطلاعاتی

Software Development Methodologies

47

مدل‌سازی و شناخت کسب‌وکار

Business Modeling

48

شناخت نیازمندی‌ها و تحلیل سیستم

Requirement Identification and System Analysis

49

طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار

Software Design and Implementation

50

آزمون و کنترل کیفیت نرم‌افزار

Software Test and Quality Control

51

پشتیبانی و خدمات پس از فروش نرم‌افزار

Software Maintenance and After-Sales Services

52

شاخص‌های ارزیابی نرم‌افزار

Software Verification Metrics

53

معماری نرم‌افزار و معماری خدمت گرا

Software Architecture and Service-Oriented Architecture (SOA)

سیستم‌های سازمانی

54

سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

Management Information Systems (MIS)

55

سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان

Enterprise Resource Planning (ERP)

56

مدیریت روابط با مشتریان

Customer Relationship Management (CRM)

57

مدیریت زنجیره تأمین

Supply Chain Management (SCM)

58

رایانش ابری و سیستم‌های مبتنی بر داده‌های عظیم

Cloud Computing and Big Data Solutions

59

توافقنامه سطح ارائه خدمات در سیستم‏های سازمانی

Service-Level Agreement (SLA) in Enterprise Solutions

             

هدف  عمده نشریه مدیریت کسب و کار هوشمند فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با مدیریت کسب وکار هوشمند و فناوری اطلاعات می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را درمیمهنمان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، از پژوهشگران این حوزه تقاضا می کنیم،  مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال فرمایند. 

این نشریه مقالات پژوهشی و به طورعمده در حوزه های زیر را به چاپ می رساند:

  • مدیریت کسب و کار هوشمند،
  • هوشمند سازی کسب وکار
  • حاکمیت، حفاظت وامنیت اطلاعات الکترونیک،
  • دولت، تجارت، یادگیری، بانکداری ، بازاریابی و تولید الکترونیک،
  • کاربردهای شبکه های مجازی و تحلیل رفتارها ی کاربران،
  • هوشمند سازی اماکن مسکونی و کار، حمل و نقل و ارتباطات سیار
  • تحلیل  شبکه های اجتماعی 

          

به منظور دسترسی ساده و سریع  پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد. این نشریه از پایگاههای اطلاعاتی مگ ایران (Magiran) و نورمگز (Noormags) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی،  جهت استفاده کاربران بهره می برد