مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

 

سمت/سازمان

نام خانوادگی

نام

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

آتش سوز

علی

 

 

 

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

ایازی

سید علی

دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی

احمدی

مجتبی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

اخوان خرازیان

مریم

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

اسدی

سعید

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

اسماعیلی

احمد

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

آقایی

مجتبی

دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

بختیاری بستاکی

ثریا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

بخشنده

قاسم

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

برخورداری فیروزآبادی

مهدی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

پیشدار

مهسا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

تقی پوریان

محمد جواد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

تقوا

محمدرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ثقفی

فاطمه

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

حاجی زاده

پیمان

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

حبیبی راد

امین

عضو هیئت علمی موسسه اموزش عالی مهر البرز

حیدری

حامد

عضو هیئت علمی دانشگاه تریبیت مدرس

حسن زاده

علیرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

حسن زاده ثمرین

تورج

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

حقیقت منفرد

جلال

 

 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا)س)

خدیور

آمنه

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

خواجویی

حمید

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگر

سید علی

عضو هیئت علمی دانشگاه تریبیت مدرس

رجب زاده قطری

علی

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

رونقی

محمدحسین

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

رئیسی وانانی

ایمان

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

زمانی

اصغر

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

زین الدینی

محمدرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

سیم خواه

مسعود

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

شفیعا

سپیده

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

شفیعی نیک آبادی

محسن

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

صالحی پور باورصاد

سجاد

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

ضرابی

عبدالهادی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

فیضی

کامران

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

قشقاوی

علیرضا

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

کایدپور

فرجام

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

کاظم پوریان

سعید

دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

کلانتری

مجید

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

گودرزی

مهدی

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

لطفی

رسول

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

محتاط

محمدرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

میرواحدی

سیدسعید

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

مطیعی

محسن

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

معتدل

محمدرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

معینی

علی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

موسوی

سیّد علیرضا

دانش آموخته دکتری دانشگاه قم

مولاناپور

رامین

عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا(ع)

مقدسی

علیرضا

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

نوذر

نجمه

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

نوری

الهه

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

نوابی

شبنم سادات

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

هوشنگی

محسن

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

یادگاری

وحید

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

یاوری گهر

فاطمه

login