مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران)، صندوق پستی 4697- 19394، y.shirmohammadi@pnu.ac.ir

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22054/ims.2021.61125.1969

چکیده

نسل پنجم اینترنت (5G) برای تسریع در انتقال داده‌ها خصوصاً اطلاعات بزرگ ظهور کرد. فروشگاه‌های هوشمند، فروشگاه‌های بدون کارکنانی هستند که با استفاده از فناوری هوش مصنوعی مانند؛ تشخیص چهره، حسگرهای هوشمند، قفسه‌های هوشمند، پرداخت خودکار، نمایشگرهای تعاملی و تحلیل داده‌های بزرگ فعالیت می‌نمایند. ضمناً شیوع ویروس کرونا تأثیر زیادی بر نحوه زندگی و تجارت بشریت داشت، به همین خاطر بازاریابان استراتژی‌های جدیدی بر پایه هوش مصنوعی بکار گرفتند. در این پژوهش با استفاده از مدل پذیرش سیستم‌های لذت‌جویانه (HISAM) عوامل انگیزشی سودمندگرایانه و لذت‌جویانه بر قصد خرید مشتریان از فروشگاه‌های هوشمند در ایام کرونا با متغیر تعدیل‌گر آمادگی فناوری مشتریان در ایام کرونا مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از پرسش‌نامه با سه متغیر کنترلی سن، تحصیلات و درآمد تحلیل عوامل تأثیرگذار بر قصد خرید مشتریان از فروشگاه‌های هوشمند در ایام کرونا شامل؛ سهولت استفاده درک شده از فروشگاه‌های هوشمند در ایام کرونا، فایده درک شده از فروشگاه‌های هوشمند در ایام کرونا از فروشگاه‌های هوشمند در ایام کرونا و لذت درک شده از خرید فروشگاه‌های هوشمند در ایام کرونا به کمک متغیر تعدیل‌گر آمادگی فناوری مشتریان در ایام کرونا که خود متأثر از خوش‌بینی، نوآوری، ناراحتی و ناامنی بوده، انجام شد. تحلیل‌های آماری توسط نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس و آموس انجام گردید و در آزمون فرضیه‌ها روش معادلات ساختاری به کمک روش بوت استراپ استفاده شده که همه فرضیه‌ها تائید شدند که بیانگر تأثیر انگیزه‌های سودمندگرایانه و لذت‌جویانه بر قصد خرید مشتریان از فروشگاه‌های هوشمند در دوران کرونا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model for customers to buy from smart stores in the days of Corona with an emphasis on artificial intelligence

نویسندگان [English]

  • yazdan shirmohammadi 1
  • Arash Bostan manesh 2

1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran y.shirmohammadi@pnu.ac.ir

2 MSc in Master of Business Management, Payame Noor University

چکیده [English]

The fifth generation of the Internet (5G) emerged to accelerate the transmission of data, especially large data. Smart stores are stores without employees that use smart technology such as; Face recognition, smart sensors, smart shelves, automatic payment, interactive displays and big data analysis. The spread of the corona virus also had a profound effect on human life and business, so marketers adopted new strategies based on intelligent technologies. In this study, using the hedging systems acceptance model (HISAM), utilitarian and hedonistic motivational factors on the intention of customers to buy from smart stores during the corona were examined with the variable of customer technology readiness during the corona. Using a questionnaire with three control variables of age, education and income, analysis of factors affecting the intention of customers to buy from smart stores in the days of Corona, including; The perceived ease of use of smart stores during the corona, the perceived benefit of smart stores during the corona, and the perceived enjoyment of shopping for smart stores during the corona with the help of the corporate variable of technology readiness during the corona It was done out of optimism, innovation, unhappiness and insecurity. Statistical analyzes were performed by SPS and Amos software and structural equation method was used to test the hypotheses using Bootstrap method. All hypotheses were confirmed, which indicates the effect of utilitarian and hedonistic motives on customers' intention to buy from smart stores during the Corona era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • Artificial Intelligence
  • hedonistic motivations
  • smart stores
  • Marketing