نویسنده = وحیدرضا میرابی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی خلأهای پیاده‌سازی تجارت اجتماعی در کسب‌وکارهای نوپا

دوره 8، شماره 30، زمستان 1398، صفحه 163-188

10.22054/ims.2019.10622

نگارالسادات مصباحی جهرمی؛ وحیدرضا میرابی؛ سراج‌الدین محبی؛ مهدی باقری