کلیدواژه‌ها = وفاداری مشتری
تعداد مقالات: 2
1. مدل درگیری مشتریان با برند در رسانه‌های اجتماعی د ر صنعت بانکداری

دوره 8، شماره 29، پاییز 1398، صفحه 113-142

10.22054/ims.2019.10378

زهر ه دهدشتی شاهرخ؛ محمود محمدیان محمودی تبار؛ مسعود کیماسی؛ علی‌اصغر ساجدی‌فر