کلیدواژه‌ها = یادگیری الکترونیکی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین درجه آمادگیِ پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشگاه خلیج فارس

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 19-40

ابراهیم رجب پور؛ سارا بابااحمدی بابااحمدی