ویژگی‌های محتوایی شرکت‎های تازه تأسیس فناوری محور

10.22054/ims.2019.10614

عنوان مقاله [English]

The Content Features of New Technology-Based Firms