نویسنده = یوسف محمدی مقدم
تعداد مقالات: 5
1. ویژگی‌های محتوایی شرکت‎های تازه تأسیس فناوری محور

دوره 8، شماره 30، زمستان 1398، صفحه 5-32

10.22054/ims.2019.10614

حسن بودلائی؛ اکبر بهمنی؛ یوسف محمدی مقدم


2. بررسی موانع بانکداری الکترونیک در ایران با رویکرد فرا تحلیل

دوره 7، شماره 26، زمستان 1397، صفحه 137-160

10.22054/ims.2019.9722

محمدرضا سعدی؛ یوسف محمدی مقدم؛ جعفر عباس پور؛ حیدر عباس پور


3. ارائه متدولوژی استراتژی مدیریت دانش بر اساس مارپیچ دانش سازمان

دوره 4، شماره 14، زمستان 1394، صفحه 23-50

10.22054/ims.2016.4110

یوسف محمدی مقدم؛ امیر بهبودی؛ رؤیا حمزه؛ غزاله خدایی


4. رابطه کنترل سازمانی ادراک شده و ترس از مجازات، با وقت گذرانی اینترنتی کارکنان در محیط کار (مورد مطالعه: گروه صنعتی ایران خودرو)

دوره 3، شماره 12، تابستان 1394، صفحه 21-52

یوسف محمدی مقدم؛ شادان وهاب زاده؛ امیرحسین تقوی قاسم آباد؛ جواد معدنی


5. نقش فناوری اطلاعات (IT) در عملکرد نوآوری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دوره 2، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 75-97

یوسف محمدی مقدم؛ جواد معدنی؛ معصومه پهلوانی قمی