مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
ارائه مدل هوشمند بازاریابی عصبی برای تبدیل بازار بالقوه به بازار بالفعل در صنعت قارچ ایران با رویکرد داده بنیاد

پروین افشار؛ محمد جلیلی؛ علیرضا عقیقی

دوره 10، شماره 40 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22054/ims.2022.65973.2120

چکیده
  در صنعت قارچ و صنایع تبدیلی آن تنوع محصولات (خوراکی/دارویی) بسیار زیاد، بازار هدف گسترده و منابع مالی و غیرمالی محدود و شناسایی دقیق مشتریان سودآور زمان‌بر است بنابراین روش‌های سنتی بازاریابی به دلیل سرعت کم و هزینه‌های بالا و محدودیت در ابزارهای شناختی در جذب و حفظ مشتریان واقعی کارایی کافی را ندارد، لذا اتخاذ استراتژی‌های هوشمند ...  بیشتر