نویسنده = مصطفی شاه بوداغیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تعیین موانع گسترش تجارت سیار در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 61-74

محمد موسی خانی؛ سیروس علیدوستی؛ مصطفی شاه بوداغیان