مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
طراحی مدل تسهیم دانش در پروژه‌ها با رویکرد تحلیلی

محمدهادی خراشادیزاده؛ حسن مهرمنش؛ جلال حقیقت منفرد

دوره 7، شماره 26 ، اسفند 1397، ، صفحه 161-191

http://dx.doi.org/10.22054/ims.2019.9720

چکیده
  اهمیت دانش و فعالیت‌های دانش‌محور در عصر کنونی بر هیچ سازمانی پوشیده نیست؛ تمامی سازمان‌ها در درون خود انبوهی از اطلاعات را دارا هستند اما لزوم کارآمد اطلاعات منوط به داشتن نیروهای انسانی کارآمد و متخصصی است که قابلیت کار با داده‌های اطلاعاتی سازمان جهت کسب اهداف سازمان را دارا باشند. مطالعه حاضر ضمن توجه به اهمیت دانش در گستره ...  بیشتر

تحلیل رابطه ی اعتماد و اثربخشی در تیم های مجازی با تاکید بر نقش تسهیم دانش

حامد دهقانان؛ پویا پورمقدسیان

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1394، ، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.22054/ims.2015.4081

چکیده
  یکی از دستاوردهای سودمند فناوری اطلاعات در سازمان ها تیم های مجازی است. با بهره گیری از IT تیم های مجازی سرعت زیادی به عملیات سازمان بخشیده اند. یکی از مسایل مهمی که تیم های مجازی با آن روبه رو هستند،اعتماد است. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی اعتماد و اثربخشی تیم های مجازی با تاکید بر نقش تسهیم دانش است. جامعه آماری این تحقیق تیم های مجازی ...  بیشتر

نقش اعتماد سازمانی در تسهیم دانش بین کارکنان

محمدتقی تقوی فرد ‌؛ معصومه حاجیان؛ الهام پور سیاح؛ مرتضی طحان

دوره 3، شماره 10 ، بهمن 1393، ، صفحه 58-77

چکیده
  امروزه سازمان‌های پیشرو اهمیت دانش را به‌خوبی درک کرده و تلاش می‌کنند تا دانش موجود در سازمان را در اختیار کلیه کارمندانی که به آن نیاز دارند قرار دهند. به اشتراک‌گذاری دانش یکی از امور حیاتی برای سازمان‌ها به شمار می‌آید. در بررسی تسهیم دانش در سازمان، اعتماد به‌عنوان یکی از عواملی است که مورد توجه قرار می‌گیرد. این پژوهش با هدف ...  بیشتر