کلیدواژه‌ها = تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه
تعداد مقالات: 1
1. توسعه راهکارهای خطاناپذیرسازی سیستم های اطلاعاتی به کمک روش بهترین-بدترین

دوره 10، شماره 37، پاییز 1400

10.22054/ims.2020.49864.1689

آنیتا حاجی زاده؛ محمدجواد ارشادی؛ محمدرضا نباتچیان