مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
مفهوم‌پردازی تفکر طراحی: زمینه کارآفرینی

نسترن افشم؛ علی مبینی دهکردی؛ جهانگیر یدالهی فارسی

دوره 8، شماره 32 ، شهریور 1399، ، صفحه 89-116

https://doi.org/10.22054/IMS.2019.45781.1578

چکیده
   در دهه اخیر، تفکر طراحی به‌عنوان رویکردی نوین جهت نوآوری و حل مسئله، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه­های مختلف را به خود جلب کرده است. امروزه سازمان‌ها و افراد بسیاری در حال بهره بردن از تفکر طراحی می‌باشند، چراکه آن‌ها به دنبال استفاده از مهارت‌ها و فرآیندهای طراحان جهت دستیابی به راه‌حل‌هایی برای مشکلات پیچیده و یا ایجاد ...  بیشتر