دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی فناوری‌های خودکاربری بر مبنای شاخص‌های استفاده مستمر مشتریان از خدمات صنعت بانکداری الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22054/ims.2020.50333.1687

بهنام گلشاهی؛ ناهید درستکار احمدی؛ ناهید صادقی


2. ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای فرایند کاوی در مسئله کشف گراف وابستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22054/ims.2020.49943.1679

مریم توکلی زانیانی؛ محمدرضا غلامیان


3. تبیین الزامات سامانه مدیریت هوشمند آب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22054/ims.2020.49743.1672

مجید کلانتری؛ جلال حقیقت منفرد؛ محمد علی کرامتی


4. مدلی برای بخش بندی یادگیرندگان و بهبود عملکرد آموزشی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22054/ims.2020.49579.1668

سینا رئیسی وانانی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ محمدتقی تقوی فرد


5. آینده نگاری صنعت بانکداری با بکارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22054/ims.2020.49555.1664

حمید بکامیری؛ محمد لگزیان؛ علیرضا پویا؛ حسین شریف


6. بررسی تاثیر مزایای زیبایی شناسی و نمادین برند بر تعهد به برند با میانجی‌گری تعلق به برند در بین مصرف‌کنندگان برند اپل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22054/ims.2020.48079.1629

وحیده علیپور؛ محمدرضا سعدی؛ عاطفه مهری بازقلعه


7. فراتحلیل مطالعات خرید آنلاین؛ بررسی و ترکیب نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه خرید آنلاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22054/ims.2020.47090.1606

فاطمه محمدی؛ حمید رضا یزدانی؛ مرضیه ادیب زاده


8. ارائه مدل پویای توسعه محصول جدید در حوزه فناوری های مالی نظارتی (مطالعه موردی بانک تجارت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22054/ims.2020.50692.1693

سروش معتمدی فرد؛ امیر بیات ترک؛ جلال حقیقت منفرد


9. ارزیابی قلمرو فعالیت شرکت‌های حوزه نفت و گاز بر مبنای آمادگی پذیرش فناوری بلاکچین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22054/ims.2020.48470.1638

سید علی ایازی؛ هادی نیلفروشان


10. رویکردی ترکیبی از FMEA و تئوری خاکستری برای رتبه بندی ابعاد مدیریت ریسک امنیت اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22054/ims.2020.46866.1602

محسن شفیعی نیک آبادی؛ سمانه طوقی؛ امیر حکاکی


11. کاربرد نظریه‌ی توانش در طراحی خدمات بانکداری کانال‌های ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22054/ims.2020.44631.1556

منوچهر زمانی فریزهندی؛ پیام حنفی ز اده؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمدتقی تقوی فرد


12. پذیرش فناوری اطلاعات سبز با استفاده از چارچوب تکنولوژی- سازمان- محیط در صنعت بانکداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22054/ims.2020.46042.1596

منیژه حقیقی نسب؛ زهرا تقوی


13. طراحی سیستم پیشنهاد دهنده به مدیران در خصوص قیمت گذاری بر اساس ارزش مشتری با تکنیک های مدل سازی موضوعی و متن کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22054/ims.2020.52092.1725

سارا آقابابائی؛ محسن نظری؛ نسترن حاجی حیدری


14. طراحی چارچوب بومی سنجش بلوغ مدیریت دانش (مورد مطالعه: بانک انصار استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22054/ims.2020.47401.1613

فاطمه ثقفی؛ منصوره حورعلی؛ محمد اسلامی


15. طراحی مدل هوشمندی کسب و کار با رویکرد داده‌-بنیاد (مورد مطالعه: شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22054/ims.2020.53545.1760

فرج الله رحیمی؛ محمدحسن بقالی‌نژاد شوشتری؛ مهدی نداف


16. طراحی و تبیین پیامدهای همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22054/ims.2020.50141.1683

الهام وحیدی نیا؛ معصومه حسین زاده شهری؛ سید حمید خداداد حسینی؛ ندا عبدالوند


18. مزایا، ملاحظات و راهکارها تامین امنیت گذرگاه تبادل اطلاعات دولت جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22054/ims.2020.52669.1735

رضا یوسفی زنوز؛ سید سجاد نجفی اصفهانی؛ ابراهیم کولیوند


19. توسعه راهکارهای خطاناپذیرسازی سیستم های اطلاعاتی به کمک روش بهترین-بدترین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22054/ims.2020.49864.1689

آنیتا حاجی زاده؛ محمدجواد ارشادی؛ محمدرضا نباتچیان


20. پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای تجربه کاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22054/ims.2020.46738.1599

مهدی فرمانی؛ محمد غفاری؛ مصطفی زندی نسب


21. مدلسازی عوامل موثر بر فریب ادراک‌شده تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی رویکرد ساختاری-تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.22054/ims.2021.56141.1839

ثریا بختیاری بستاکی؛ پیمان غفاری آشتیانی؛ علی حمیدی زاده؛ رسول ثانوی فرد


22. تحلیل احساسات توئیت های مرتبط با کرونا در ایران با استفاده از شبکه عصبی عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.22054/ims.2021.54705.1799

محمد احسان بصیری؛ شیرین حبیبی؛ َشهلا نعمتی


23. ارائه مدلی برای توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.22054/ims.2021.55801.1829

ملیکا فرد؛ محمد رضا کاباران زاده قدیم؛ جلال حقیقت منفرد


24. هم‌افزایی کاربران در شبکه علمی اجتماعی کوثرنت با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی مبتنی بر گراف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.22054/ims.2020.50876.1698

امیر جلالی بیدگلی؛ زهرا شیرانی


25. بررسی تاثیر فناوری‌های جدید و یادگیری الکترونیکی بر احساسات و حالات روحی فراگیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.22054/ims.2020.53470.1755

لیلی قماشچی؛ محمدرضا معتدل؛ عباس طلوعی اشلقی


26. توسعه مدل بازاریابی ویروسی در کسب و کارهای برخط با استفاده از رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22054/ims.2021.53590.1763

الهام فاضلی ویسری؛ محمد جواد تقی پوریان؛ قیدر قنبرزاده؛ رضا طاولی


27. طراحی مدل بازی‌پردازی در کسب و کارهای کارآفرینانه مبتنی بر وب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

10.22054/ims.2020.46655.1595

سیدسعید میرواحدی؛ محمدتقی طغرایی؛ مریم آستانه


28. ارائه الگوئی برای فرآیند طراحی و توسعه خدمات با رویکرد رقابت پذیری در صنعت بانکداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.22054/ims.2021.55911.1832

مهدی سلطانی نژاد؛ کیامرث فتحی هفشجانی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ ابوتراب علیرضائی


29. طراحی مدل جامع کاربردپذیری وب‌سایت بانکداری اینترنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

10.22054/ims.2021.57536.1878

آزاد شیبانی؛ مسعود کیماسی؛ رزا هندیجانی؛ محمدصالح ترکستانی


30. تأثیر رقابت در بازار محصول و چرخه عمر بر استراتژی کسب و کار شرکت‌ها با تاکید بر شرکت‌های جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

10.22054/ims.2021.49640.1671

وهاب رستمی؛ لیلا رضائی؛ زینب بازرگانی


31. بانک‌ها و بازاریابی شبکه‌های اجتماعی: پژوهشی مبتنی بر تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

10.22054/ims.2021.53535.1758

معین عبدالمحمد سقا؛ مرتضی هندیجانی فرد؛ علیرضا کوشکی جهرمی