مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

مقاله پژوهشی رویکردهای مدیریتی در حوزه کسب‌ وکار هوشمند
نقش فناوری واقعیت افزوده در تکامل بازاریابی: یک مطالعه مرورسیستماتیک و تحلیل بیبلیومتریک

فهیمه ماه آورپور؛ داود فیض؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/ims.2024.77226.2416

چکیده
  فناوری واقعیت افزوده (AR) یک موضوع در حال ظهور برای مدیران در رشته_های مختلف است در حالی که ادبیات فناوری واقعیت افزوده در حال رشد است، هیچ تجزیه و تحلیل جامع از فناوری واقعیت افزوده در تحول بازاریابی وجود ندارد هدف این تحقیق پر کردن شکاف دانش با ارائه یک مرور کلی کتاب شناسی چند وجهی از ادبیات فناوری واقعیت افزوده در بازاریابی و آشکار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علم داده، هوشمندی و تحلیل‌های آینده ‌نگر
تحلیل تاثیر فناوری‌های تحول دیجیتال بر بهبود عملکرد کسب و کار با استفاده از روش‌های تحلیل پیشرفته متن

محمد‌امین یالپانیان؛ ایمان رئیسی وانانی؛ محمد تقی تقوی فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/ims.2024.77611.2421

چکیده
  توسعه روزافزون فناوری‌های دیجیتال تغییرات چشمگیری در عملکرد کسب ‌و کارها ایجاد کرده است. افزایش تعداد مقالات منتشر شده در این موضوع نیز بیانگر توجه ویژه محققان در حوزه سیستم‌های اطلاعاتی، مدیریت کسب ‌و کار و نوآوری می‌باشد. در حالی که تغییرات دیجیتالی صورت گرفته به عنوان یک ضرورت اجتناب ‌ناپذیر در عصر دیجیتال محسوب می‌شود، تحقیقات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رویکردهای مدیریتی در حوزه کسب‌ وکار هوشمند
واکاوی عوامل موثر بر رصد فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی در شرکت های فناوری محور

شیوا سادات قاسمی؛ عباس خمسه؛ سیدجواد ایرانبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/ims.2024.77042.2414

چکیده
  در چشم­ انداز معاصر صنایع فناوری محور، ادغام هوش مصنوعی در رصد فناوری برای تقویت نوآوری و حفظ رقابت ضروری است. هدف این پژوهش، توسعه چارچوبی برای رصد فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی با تمرکز بر شرکت­های فناوری محور است. این پژوهش با رویکرد کیفی به گردآوری داده­ها از طریق روش فراترکیب سندلوسکی و بارسو پرداخت. این روش با بررسی نظام­مند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علم داده، هوشمندی و تحلیل‌های آینده ‌نگر
شناسایی تقلب مالی در شرکت‌های سهامی‌عام با استفاده معیارهای مالی وغیرمالی با رویکرد یادگیری ماشین

عباس باقریان کاسگری؛ ایمان رئیسی وانانی؛ مقصود امیری؛ سعید همایون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/ims.2024.78018.2434

چکیده
  بیشتر سیستم‌های تشخیص تقلب سنتی برای شناسایی تقلب مالی، صرفا معیار‌های مالی را در نظر می‌گیرند که به نظر می‌رسد درحالیکه این احتمال وجود دارد که شرکت‌های متقلب علاوه بر تقلب‌های مالی، مرتکب سایر انواع تقلبهای غیر مالی نیز شوند. اگرچه تحقیقات اخیر، بیش از حد بر اهمیت داده های مالی به عنوان تنها فاکتور پیش‌بینی‌کننده تقلب تأکید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رویکردهای مدیریتی در حوزه کسب‌ وکار هوشمند
شناسایی عوامل موثر بر مدیریت و ساماندهی کسب و کارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک از طریق رویکرد فراترکیب

پیمان غفاری آشتیانی؛ مریم غیاث آبادی فراهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/ims.2023.75559.2376

چکیده
  پژوهش حاضر به شناسایی عوامل موثر بر مدیریت و ساماندهی کسب و کارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک از طریق رویکرد فراترکیب پرداخته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت، کیفی با رویکرد اکتشافی است. جامعه پژوهش، مقالات در زمینه مدیریت و ساماندهی تجارت و کسب و کار الکترونیک به صورت مشترک یا مجزا است. روش جمع آوری اطلاعات روش اسنادی- کتابخانه ...  بیشتر