مهارت‌های موردنیاز مدیران پروژه‌های پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان

نویسندگان

چکیده

پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان نیاز به سرمایه‌گذاری­های نسبتاً بالایی دارد و با توجه به نرخ شکست بالا، با ریسک‌های فراوانی نیز همراه است. مطالعات بسیار زیادی به منظور تبیین عوامل کلیدی موفقیت این سیستم­ها با هدف شناسایی عوامل موثر بر حصول موفقیت آن انجام شده است. وجود مهارت‌های موردنیاز مدیران پروژه‌های پیاده‌سازی و استقرار سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت این پروژه‌ها، شناخته می­شود که علی‌رغم اهمیت بالای آن، کمتر به صورت علمی مورد تحقیق قرار گرفته و ابعاد مختلف آن شناسایی شده است. از این‌رو، در این تحقیق به شناسایی و رتبه‌بندی مهارت‌های موردنیاز مدیران پروژه‌های پیاده‌سازی و استقرار سیستم­های برنامه‌ریزی منابع سازمان پرداخته­ شده است. بدین‌منظور پس از شناسایی مهارت‌های مختلف موردنیاز از طریق مرور ادبیات موضوع، به تعیین اهمیت انواع مهارت‌های شناسایی شده و دسته‌بندی آنها پرداخته شده است. بر این اساس، 18 مهارت­ شناسایی شده طبق نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به 4 گروه­ اصلی مهارتی "مدیریتی"، "مدیریت پروژه"، "انسانی" و "فنی" به ترتیب اولویت و اهمیت دسته بندی شدند. نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند به محققین و فعالان حوزه سیستم‌های اطلاعاتی به صورت عام و سیستم­های برنامه‌ریزی منابع سازمان به صورت خاص در درک بهتر مهارت­های موردنیاز مدیران پروژه­ها و چالش‌های مربوطه بر سر راه پیاده‌سازی و استقرار این سیستم‌ها یاری رساند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Project Managers' skills of ERP system Implementation Projects

نویسندگان [English]

  • Ahad Zare Ravasan
  • Homa Deilami
چکیده [English]

Implementation of Enterprise Resource Planning systems (ERPs) is a complex and costly process which usually results in serious risks. The majority of previous research projects have been conducted in identifying ERP Critical Success Factors (CSFs) in order to identify the main factors enhance success achievement. Project managers' skills of ERP system implementation projects as one of such facilitating factors, are not well studied and its different aspects are discussed in the extant literature. With this in mind, this research aims at studying and identifying the most related project managers' skills of ERP system implementation projects which proposes a classification scheme along with a ranking model. The paper, based on the results of the Exploratory Factor Analysis (EFA) categorizes 18 identified skills into four distinct groups of managerial, project management, human resource and technical. The results of this study have provided a very useful reference for scholars and managers to identify the relevant issues of ERP implementation projects managers' skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Enterprise Resource Planning systems (ERPs)
  • ERP Project managers' skills
  • IT Project managers' skills