مزایا، ملاحظات و راهکارها تأمین امنیت گذرگاه تبادل اطلاعات دولت جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22054/ims.2021.12716

چکیده

بسترسازی و توسعه دولت الکترونیک درعین‌حال که می‌تواند موجب بهبود امنیت کشور و مبارزه با فساد باشد، از سوی دیگر می‌تواند خود بستری برای جرائم و فسادهای جدید و حتی تسهیل‌کننده فسادهای قبل باشد. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی الزامات امنیتی درگاه تبادل اطلاعات دولت (GSB) به‌عنوان یکی از الگوهای دولت الکترونیک انجام شد. در این راستا پس از بررسی کتابخانه‌ای، مصاحبه‌های اختصاصی با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شد و سپس با تحلیل محتوای مصاحبه‌ها و دیگر منابع موجود، نیازمندی‌های امنیتی بازیگران امنیت فناوری اطلاعات کشور راجع به این درگاه، پالایش شد. در این مرحله و بر اساس پرسشنامه تحقیق، سه دسته نیازمندی راهبردی، فنی و تأثیر روی امنیت ملی، شناسایی شد. نیازمندی‌های راهبردی مواردی مثل تشکیل کمیته امنیت GSB، تنظیم لوایح و قوانین مورد نیاز و نظارت بر اجرای صحیح الزامات امنیتی شناسایی هستند. در مرحله بعد، به‌وسیله مدل کانو و ابزار QFD نیازمندی‌ها تحلیل و اولویت‌بندی شده ن و همچنین ارتباط بین نیازمندی‌ها و الزامات امنیتی مشخص شد. نتایج این پژوهش نشان داد که روش GSB در مقایسه با روش‌های P2P و روش تبادل اطلاعات کاغذی، در تمامی نیازمندی‌های امنیتی به‌جز وجود «سند الزامات امنیتی» ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Advantages,و challenges and solutions to assure the security of Iranian government service bus(GSB)

چکیده [English]

While electronic government could help the development of the country and also boost the security and decrease the corruption, but, at the same time it can prepare an infrastructure for other types of crimes and facilitate some type of corruptions. This paper attempts to identify and prioritize the security features and necessities that Government Service Bus(GSB) should have as an electronic government infrastructure. Afterwards vast literature review and interview with the designers and users of this system, the security requirements of different stakeholders were identified. After that by content analysis, these requirements were refined and codified. Three categories of requirements are strategic,, technical and legal or national security requirements. Then adopting Kano model and quality function deployment (QFD) the requirements were processed and prioritized. The results and findings of this research showed that GSB is better than other systems like peer to peer(P2P) and physical document interchange and outperformed them in all dimensions. The main concern of all of respondents and experts were in the area of security. They are unanimous that security framework and standards of the system should be developed and implemented. This also emphasizes the importance of this type of researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GSB
  • Electronic Government
  • Information Security
  • Kano Model
  • Quality function deployment