دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، زمستان 1399 
4. تبیین الزامات سامانه مدیریت هوشمند آب در ایران

مجید کلانتری؛ جلال حقیقت منفرد؛ محمد علی کرامتی


5. طراحی و تبیین پیامدهای همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

الهام وحیدی‌نیا؛ معصومه حسین‌زاده شهری؛ سید حمید خداداد حسینی؛ ندا عبدالوند


9. طراحی مدل هوشمندی کسب و کار با رویکرد داده‌-بنیاد

فرج‌اله رحیمی؛ محمدحسن بقالی نژاد شوشتری؛ مهدی نداف


10. مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر فریب ادراک شده تبلیغات در شبکه های اجتماعی

ثریا بختیاری بستاکی؛ پیمان غفاری آشتیانی؛ علی حمیدی زاده؛ رسول ثانوی فرد