دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. ارتباط میان حاکمیت پروژه و حاکمیت فناوری اطلاعات و اثر آن بر عملکرد پروژه

صفحه 5-38

مهدی جنیدی جعفری؛ محمدتقی تقوی فرد؛ محمدرضا تقوا


4. تبیین الزامات سامانه مدیریت هوشمند آب در ایران

صفحه 95-136

مجید کلانتری؛ جلال حقیقت منفرد؛ محمد علی کرامتی


5. طراحی و تبیین پیامدهای همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

صفحه 137-166

الهام وحیدی‌نیا؛ معصومه حسین‌زاده شهری؛ سید حمید خداداد حسینی؛ ندا عبدالوند


9. طراحی مدل هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد داده‌-بنیاد

صفحه 247-272

فرج الله رحیمی؛ محمدحسن بقالی‌نژاد شوشتری؛ مهدی نداف


10. مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر فریب ادراک شده تبلیغات در شبکه های اجتماعی

صفحه 273-302

ثریا بختیاری بستاکی؛ پیمان غفاری آشتیانی؛ علی حمیدی زاده؛ رسول ثانوی فرد


11. سناریوهایی برای کنترل و پایش هوشمند وسایل نقلیه با استفاده از اینترنت اشیاء

صفحه 303-344

محمد برادران؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمدعلی افشار کاظمی؛ محمدرضا معتدل