طراحی و تبیین پیامدهای همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت بازاریابی بین‌الملل، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.(نویسنده مسئول مقاله)؛E.Vahidinia@gmail.com

2 عضو هیئت‌علمی، دکتری مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 استاد، دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 دانشیار، دکتری مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

شرایط سخت بازارهای فرا رقابتی امروز، نه­تنها هزینه­ و ریسک ورود به بازار را به‌طور چشم­گیری افزایش داده، بلکه موجب شده تا سازمان­های نوپا در بدو ورود به بازار شکست بخورند. همکاری­های رقابتی، نوعی پارادایم فکری است که در پاسخ به مسائل بازارهای امروزی مطرح شد. در همکاری­های رقابتی، بازیگران اقتصادی از طریق همکاری با یکدیگر به خلق ارزش پرداخته درحالی‌که به‌صورت هم‌زمان برای کسب سهم بیشتری از همان ارزش در حال رقابت هستند. یکی از مسائل مهم پیش روی تصمیم­گیرندگان در پروژه­های همکاری رقابتی، این است که چگونه باید پیامدهای این نوع همکاری­ها را مورد ارزیابی قرار داده و تصمیم به ورود یا عدم ورود و همچنین ادامه یا قطع این همکاری­ها نمود؛ بنابراین، هدف این پژوهش نیز طراحی و تبیین پیامدهای همکاری رقابتی در ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است که ابتدا با استفاده از استراتژی نظریه داده بنیاد چندگانه به تحلیل داده­های حاصل از مرور نظام­مند ادبیات در بازه زمانی 15 سال اخیر پرداخته، سپس مصاحبه با 16 نفر از خبرگان صورت گرفته است. نهایتاً مدلی توسعه داده‌شده که در آن پیامدهای همکاری رقابتی در سه گروه «عملکرد برند»، «عملکرد صنعت» و «عملکرد ورود به بازار» تبیین شده ­است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Explain Consequences of Coopetition to Enter the Iranian ICT Industry

نویسندگان [English]

  • Elham Vahidinia 1
  • Masoomeh hoseinzadeh Shahri 2
  • Seyyed Hamid Khodadad Hoseini 3
  • Neda Abdollahvand 4
1 PhD Student, International Marketing Management, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University, Tehran.(Corresponding Author: E.Vahidinia@gmail.com)
2 Faculty member, PhD in Management, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University, Tehran
3  Faculty member, PhD in Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran
4 Faculty member, PhD in Management, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University, Tehran.
چکیده [English]

Hard conditions of today's hypercompetition markets have not only dramatically increased the cost and risk of entering the market, but have also caused failure of new entrants. Coopetitions are born in response to this need. One of the important issues facing decision makers in coopetition projects is how to evaluate the consequences so that decide whether to enter the coopetition or not, as well as whether to continue or not. The purpose of this research is design and explain the consequences of coopetition for entering the ICT market of Iran, by analyzing the data gathered from systematic literature review over the past 15 years and interviewing with 16 ICT experts, through Multi Grounded Theory (MGT). Finally, a conceptual model is developed about the consequences of coopetition for entering the Iranian ICT market, which composed of three groups: "Brand Performance", "Industry Performance", and "Market entry Performance ".v

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Coopetition
  • Market entry
  • Coopetition consequence
  • Multi grounded theory
  • ICT industry