مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،‌‌ تهران، ‌‌ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف از این پژوهش، ارائه مدل مفهومی سیستم پایش برخط مبتنی بر اینترنت اشیا‌‌ء، برای بهبود نظام توزیع دارو،‌ با استفاده از رویکرد مدل‌‌سازی عامل‌‌بنیان می‌‌باشد.
ابتدا با مرور ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان صنعت، مفاهیم اولیه استخراج و با استفاده از روش‌‌ داده بنیاد، ‌‌مدل‌‌مفهومی تدوین شده و در‌‌نهایت با استفاده از مدل بدست آمده و انجام مراحل مدل‌‌سازی عامل‌‌بنیان، مدل ‌‌مفهومی عامل‌‌بنیان استخراج شده است.
بر اساس یافته‌‌ها، کیفیت داده‌‌‌ها، زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سنجش و ارزشیابی خودکار و اقدام و ارزیابی خودکار، از عوامل موثر بر سیستم پایش برخط مبتنی بر اینترنت اشیا‌‌ء می‌‌باشند. همچنین عامل‌‌های سازمان،‌ مشتریان، تامین‌‌‌کننده‌‌‌ها، نهادهای قانون‌‌گذار و ناظر، و زیر ساخت فناوری اطلاعات، با یکدیگر و با محیط در تعامل هستند. بر اساس نتایج، سیستم پایش برخط مبتنی بر اینترنت اشیا‌‌ء، روش موثری برای دستیابی به بهبود فرآیندها است؛ و تصمیم‌‌گیران می‌‌توانند با این رویکرد، تصمیم‌‌های هوشمندانه‌‌تری را اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Agent-Based Conceptual Model of Online Monitoring System, To Improve Pharmaceutical Distribution System

نویسندگان [English]

  • Ra,min Kangarlou Haghighi 1
  • Abbas Toloie Eshlaghy 2
  • Mohammad Reza Motadel 3

1 Industrial management, Management, Central Tehran branch, Islamic‌ azad university, Tehran, Iran

2 Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University

3 Assistant Professor Islamic Azad University, Central Tehran Branch.

چکیده [English]

The purpose of paper is to present a conceptual model of the IOT-based online monitoring system to improve the distribution system‌‌ of pharmaceutical, using the agent-based modeling approach.
First, by reviewing the research literature and interviewing industry experts, the basic concepts are extracted and using the grounded-theory method, the conceptual grounded-theory model is compiled; finally, using the obtained model and performing the agent-based modeling steps, the conceptual model of the agent-based is extracted.
Based on the findings, data quality, information and communication technology infrastructure, automatic measurement and evaluation, and automatic action and evaluation are among the factors affecting the IoT-based online monitoring system. Also, the agents of the organization, customers, suppliers, governance and information technology infrastructure, interact with each other and with the environment. Based on the results, the IoT-based online monitoring system is an effective way to improve processes, and decision makers can make smarter decisions with this approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agent-based modeling
  • Online monitoring system
  • Internet of Things
  • Conceptual Model
  • The Pharmaceutical distribution system
 
 
ابوالفتحی، احسان،‌ طلوعی اشلقی، عباس و حمیدی زاده، محمدرضا. (۱۳۹۷). یک راهنمای عملیاتی برای مدل سازی مبتنی بر عامل برپایه دسته بندی پژوهش های صورت پذیرفته در علوم انسانی: انتشار نوآوری در ایران. پژوهش های نوین در تصمیم گیری،۳(۲)، ۱-۲۵.
احمدی دهرشید، کیوان و عبداله زاده مقدم، سهراب. (۱۳۹۸). مدل ریاضی یکپارچه برای بهینه سازی سیستم تولید- توزیع زنجیره تامین کالاهای فاسد شدنی با انبارهای میانی. فصلنامه مدیریت تولید و عملیات، ۱۰(۲)،۳۷-۵۳.
اسمی، نیما و شاه بهرامی، اسدالله. (۱۳۹۷). اینترنت اشیا‌‌ء: اجزاء، کاربرد ها و چالش ها. علوم رایانشی،۱۰، ۳-۹.
آذر، عادل و صادقی، آرش.(۱۳۹۱). مدل سازی عامل بنیان، رویکردی نوین در مدل سازی مسائل پیچیده اخلاقی. فصلنامه اخلاق در علوم رفتاری،۷‌‌(۱)، ‌۶-۱۶.
بابازاده، رضا، شمسی، میثم و حمیدی مقدم، شبنم.(۱۳۹۷). برنامه ریزی خرید، توزیع و حمل و نقل در یک شرکت پخش: مطالعه موردی شرکت دارویی پخش هجرت. پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، ۱-۷.
برادران، محمد، طلوعی اشلقی، عباس، افشار‌‌کاظمی، محمد‌‌علی و‌ معتدل، محمدرضا.(۱۳۹۹). سناریوهایی برای کنترل و پایش هوشمند وسایل نقلیه با استفاده از اینترنت اشیا‌‌ء. نشریه علمی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند،۹(۳۴)،۳۰۳-۳۴۴.
بهرامی، زهرا، پسندیده، حمیدرضا و محمدی، محمد.(۱۳۹۷). مدل سازی و حل یک سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده چند کالایی با محدودیت‌‌های تصادفی گنجایش انبار و بودجه. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، ۱۶(۵۱)، ۱- ۲۷.
توکلی مقدم، رضا، علینقیان، مهدی و سلامت بخش، علیرضا.(۱۳۸۸). ارایه و حل مدل برنامه ریزی ریاضی جدید برای مسیر‌‌یابی وسایل نقلیه در حالت رقابتی. پژوهش‌‌‌نامه حمل و نقل، ۶(۴)، ۳۱۱-۳۲۳.
جمالی، غلامرضا، موسوی، اسماعیل و محمدی، معصومه.(۱۳۹۸). تحلیل ارتباط میان شاخص‌‌‌‌های کاربرد اینترنت اشیاء در زنجیره تامین لوازم خانگی با استفاده از رویکرد نقشه شناختی فازی. نشریه علمی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند،۷(۳۰)،۱۳۷-۱۶۲.
جنتیان، نسیبه، زندیه، مصطفی، عالم تبریز،‌‌ اکبر و مسعود‌‌ ربیعه.(۱۳۹۸). ارائه مدل بهینه سازی شبکه توزیع پایدار‌‌ دارو و استفاده از الگوریتم های تکاملی چند هدفه­ برای حل آن ( مورد مطالعه: شرکت توزیع دارو‌‌پخش). مدیریت تولید‌‌و‌‌عملیات، ۱۰(۱)،۱۳۳-۱۵۳.
جواد‌‌پور، امیر و محمدی، ‌‌سمانه.(۱۳۹۳). پیاده سازی سامانه بی‌‌سیم قابل حمل جهت پایش برخط ضربان قلب. اولین کنفرانس رویکردهای نوین مهندسی پزشکی در حوزه بیماریهای قلب و عروق،۱-۵.
جویبان نادیلویی، فرشید، یوسفی نژاد عطاری، مهدی و نیشابوری‌‌جامی، انسیه.(۱۳۹۷).‌ ارائه مدل دو هدفه تصادفی کاهش هزینه و زمان در زنجیره تامین دارو. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ۱۳(۴۴)،۱۵-۲۸.
حبیبی، آرش، ایزدیار، صدیقه و سرافرازی، اعظم.(۱۳۹۳).تصمیم گیری چند معیاره فازی، چاپ اول، رشت، انتشارات کتیبه گیل.
خلیل زاده، ندا، سپهری، محمد مهدی و فرورش، حمید.(۱۳۹۳). پیش بینی هوشمند فروش برای شرکت‌‌های توزیع دارو: رویکرد مبتنی بر داده کاوی، فصل‌‌نامه مسائل ریاضی در مهندسی، ۱- ۱۵.
خواستار، حمزه. (۱۳۸۸). ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کد‌‌گذاری در مصاحبه‌‌های پژوهشی. فصلنامه علمی پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، ۱۵(۵۸)،۱۶۱-۱۷۴.
دیناروند، رسول و جهانبخش، حجت.(۱۳۸۰). ارزیابی و ارائه مدل توزیع منطقه‌‌ای دارو در ایران.‌ طب و‌‌تزکیه،۱۰(۳)،۱۰-۱۷.
ربیعی، میثم ، رزاز، مرتضی و جورابیان، محمود.(۱۳۹۳). ارائه روشی جهت مانیتورینگ و تشخیص خطای مکانیکی سیم پیچ ترانسفورماتور قدرت به روش برخط. هفتمین کنفرانس نیروگاههای برق کشور(هر‌‌مز‌‌گان)،۱-۹.
رحیمی،‌ راحیل، طباطبایی ملا‌‌ذی، هادی و‌ فضل‌‌علی،‌ محمود.(۱۳۹۶). معماری توزیع شده مبتنی بر اینترنت اشیا‌‌ء برای ردیابی وسایل نقلیه با استفاده از فناوری RFID. علوم رایانشی، ۵ ، ۲-۱۴.
روشنی، سعید.(۱۳۹۷). کاربرد مدل سازی عامل بنیان در تحلیل سیستم‌‌های پیچیده اجتماعی: روش شناسی تحلیل سیستم‌‌های نوآوری. سیاست نامه علم و فناوری، ۸(۲)، ۵۹-۷۰.
سپهر‌‌نیا، شهرام،‌ عظیمی،‌ بهاره و ‌گند‌‌مکار،‌ مهدی. (۱۳۹۵). بررسی پایش لحظه‌‌ای و برخط و پیشنهاد روش دستیابی به نمونه و نحوه سنجش آب و پساب از منظر استانداردهای مرجع. اولین کنفرانس بین­المللی نمونه برداری و پایش آلاینده های محیط زیست، ۱۱۵-۱۲۲.
صالح نیا، نرگس و موسوی، سید فرزاد. (۱۳۹۸). مدل سازی مبتنی بر عامل با استفاده از نرم افزار نت لوگو، چاپ اول، تهران، موسسه فرهنگی هنری دیبا‌‌گران،۱۳-۱۴.
عابدینی، علی، ایرانی، حمیدرضا و یزدانی‌، حمیدرضا. (۱۳۹۸). شناسایی‌‌و‌‌اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در زنجیره تامین و توزیع دارو با استفاده از تکنیک دیمتل. مجله پیاورد سلامت، ۱۳(۱)،۴۵- ۵۹.
عزیزی یوسف‌‌‌‌وند، رقیه،‌‌ نهاوندی، نسیم و فرزندی، غلامحسین.(۱۳۹۶). بررسی اثر مدیریت ریسک زنجیره تامین بر کارایی شرکتهای توزیع دارو. نشریه مهندسی صنایع و مدیریت تولید، ۱(۲۸)، ۱۳۷-۱۲۰.
فاضلی، رضا و فاضلی، امین.(۱۳۹۵). ‌بررسی روشهای آنلاین مانیتورینگ تجهیزات، سیستم‌‌ها و فرآیندها در نیروگاه‌‌های هسته‌‌ای. سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی،۱-۱۰.
قیصری، محمد و طاهر، مریم. (۱۳۹۷). اینترنت اشیا‌‌ء پیشران دنیای دیجیتال، چاپ اول، تهران، نشر علوم رایانه.
کاظمی، ابوالفضل، صراف ها، کیوان و علی نژاد، علیرضا.(۱۳۹۳). ارائه مدلی به منظور برنامه ریزی یکپارچه تولید- توزیع در یک زنجیره تامین. فصل‌‌نامه مدیریت توسعه و تحول، ۱۹، ۶۱-۶۶.
محمدی، غفار، رضایی، خسرو، مهران پور، محمدرضا و بقایی نژاد، مجید.(۱۳۹۱).‌ سیستم هوشمند آنلاین مانیتورینگ فشار‌‌وارده بر نقاط مختلف ساختمان و پیشگیری از ریزش آن. دومین کنفرانس مدیریت بحران،۱-۸ .
مهرگان، محمدرضا، ابویی، محمد، صادقی آرا‌‌نی، زهرا، نظری، محسن و زورمند، امید.(۱۳۹۵). شبیه سازی رفتار خرید ناگهانی در بازار: رویکرد مدل سازی مبتنی بر عامل. نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، ۱۵(۴۸)،۳۵-۶۴ .
میرمحمدی، محمد و بهادر، اکبر.(۱۳۹۹).‌طراحی الگوی بومی پیاده‌‌سازی اینترنت‌‌اشیا‌‌ء در شرکتهای آزاد راهی. نشریه علمی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، ۸(۳۱)،۹۵-۱۱۸.
نظر، مریم، کسایی، مسعود و کهندل، رحمت.(۱۳۸۶). RFID‌ و مدیریت انبار و مراکز توزیع کالاها. دومین کنفرانس بین المللی RFID، تهران،۱-۱۱.
نیکی اسکویی،‌‌کامران، بهبودی، داود و اصغر‌‌پور، حسین.(۱۳۹۷). طراحی مدل عامل بنیان برای تعیین استراتژی ایران در تجارت بین­المللی گاز. فصلنامه علمی پژوهش‌‌های سیاست‌‌گذاری و برنامه‌‌ریزی انرژی، ۴(۱)،‌ ۶۷-۹۷.
 
 
References
Aboubakar, Moussa, Kellil, Mounir & Roux, Pierre. (2021). A review of IOT network management: Current status and perspectives. Journal of king saud university computer and information sciences, 33(8), 1-40. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Baohong, Geng, Zhiming, Wang, Weichun, Ge, Chenggang, Wang, Shuyang, Li& Qiang, Gao. (2012). The Application of IEC61850 Standard in the Online Monitoring System of the Smart Substation. IEEE, 1-6.
Bonabeau E. (2002). Agent-based modeling: Methods and techniques for simulating human systems. proceedings of the national academy of sciences, 99(10), 7280-7287. https://doi.org/10.1073/pnas.082080899
Diene,‌‌ Bsssirou, ‌‌Rodrigues, Joel J.P.C., Diallo Ousmane, Korotaev& Valery v. (2020). Data management techniques for internet of things. mechanical systems and signal processing, (138),1-17. https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2019.106564
Emec, Soner, Kruger, Jorg & Seliger, Gunther. (2016). Online fault-monitoring in machine tools based on energy consumption analysis and non-invasive data acquisition for improved resource-efficiency. Elsevier, 40(2016), 236-243. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.01.111
Epstein J.M. & Axtell R.)1996(. Growing artificial societies: social science from the bottom up. Brookings Institution Press. https://EconPapers.repec.org/RePEc:mtp:titles:0262550253
Gilbert N., Jager W& Deffuant G. (2007). Complexities in markets: Introduction to the special issue. Journal of Business Research, 60(8), 813–815. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2007.01.016
Gioiosa,‌‌ Roberto, Kestor, Gokcen & Kerbyson, Darren J. (2014). Online Monitoring Systems for Performance Fault Detection. IEEE, (1),1475-1484.
Ishabakaki, Prisila & Kaijage, Shubi. (2015). RFID-based Drug Management and Monitoring System, Case of Public Hospitals in Tanzania, A Review Paper. Computer Engineering and Applications, 4(3),165-172. DOI: 10.18495/COMENGAPP.V4I3.151
Lemay, Nancy. (2010). managing information: monitoring and evaluation. management sciences for health, 1-47.
Li, Chao, Hua, Xiangpei& Zhangb, Lili. (2017). The IoT-based heart disease monitoring system for pervasive healthcare service. Procedia Computer Science, 112(c), 2328-2334. DOI:10.1016/j.procs.2017.08.265
Mwadime, R., et al. (1999). Unti1-overview of monitoring and evaluation in monitoring and evaluation of nutrition and nutrition-related programmes. A training Manual for programme Managers and implementers. The applied nutrition programme, university of Nairobi school of nutrition and policy, 1-15. http://hdl.handle.net/11295/55687
North, Michael J. & Macal, Charles M. (2009). Agent-based modeling and simulation. Proceedings of 2009 winter simulation conference,86-98. DOI:10.1109/WSC.2009.5429318
Novilla, Shner Grald P., Balute, August Anthony N.& Gonzales Dennis B. (2017). The use of fuzzy logic for online monitoring of manufacturing machine: An intelligent system. Circulation in Computer Science, 2(11), 31-39.
Pallavi, Sethi & smruti, R. sarangi. (2017). Internet of things: Architectures, Protocols, and Applications. Journal of Electrical and Computer Engineering, 2017(1), 1-25. https://doi.org/10.1155/2017/9324035
Patel, Keyur k.& Patel, Sunil M. (2016). Internet of Things-IOT: Definition, Characteristics, Architecture, Enabling Technologies, Application & Future Challenges. International Journal of Engineering Science and Computing, 6(5), 6122-6131. https://www.researchgate.net/publication/330425585
Schroeder, Beth A. (1995). Online-Monitoring: A tutorial computing practices.5(18), 72-77.
Sharma, Abhinav Kumar, Ansar, Md Faiz Raza, Siddiqui, Md Firoz& Baig, Mirza Ataullah. (2017). IOT enabled forest fire detection and online monitoring system. International journal of current trends in engineering & research (IJCTER), 3(5), 50-54.
Sidi,‌‌Fatimah, Hassany Shariat Panahy, Payam, Suriani affendey, lilly, jabar, Marzanah A., Hamideh, Ibrahim& aida Mustapha. (2013). Data Quality: A survey of data quality dimentions. IEEE, 13(1), 95-102.
Wang, Limei &Wang, Yun. (2021). Supply chain financial service management system based on block chain IOT data sharing and edge computing. Alexandria engineering journal, 61(1), 147-158. https://doi.org/10.1016/j.aej.2021.04.079
Wook son, Jeong, Rojas, Eddy M.& Shin, Seung wo. (2015). Constraction engineering and management application of agent-based modeling and simulation to understanding complex management problems in CEM research. journal of civil engineering and management, 21(8), 998-1013. https://doi.org/10.3846/13923730.2014.893916
Xian, Kehua. (2017). Internet of things online monitoring system based on cloud computing. IJOE, 13(9), 123-131. https://doi.org/10.3991/ijoe.v13i09.7591
References [In Persian]
Abedini, Ali, Irani, Hamid reza & Yazdani, Hamid reza. (2019). Identify and prioritize the critical Success Factors in Pharmaceutical Supply chain and Distribution using the DEMETEL Technique. Payavard Salamat,13(1),45-59. http://payavard.tums.ac.ir/article-1-6728-en.html
Abedini, Ali, Irani, Hamid Reza & Yazdani, Hamid Reza. (2019). Identify and Prioritize the Critical Success Factors in Pharmaceutical Supply Chain and Distribution using the DEMETEL Technique, Journal of Payvand Salamat, 13(1),45-59. URL: http://payavard.tums.ac.ir/article-1-6728-en.html
Abolfathi, Ehsan, Toloie Eshlaghy, Abbas& Hamidi zadeh, mohammad reza. (2018). A‌‌n operational guide for agent-based modeling based on the classification of research conducted in the humanities: dissemination of innovation in Iran. Journal of New research in decision making, 3(2),1-25.
Ahmadi, Kayvan & Abdollahzadeh, Sohrab. (2019). Integrated mathematical model for optimizing the production distribution system of perishable supply chain with intermediate warehouses, Journal of Production and Operation management,10(2),37-53. DOI: 10.22108/jpom.2019.115071.1180
Azar, Adel& Sadeghi, Arash. (2012). Agent based modeling, a new approach in modeling complex ethical problems. Ethics in science and technology journal,7(1),6-16. URL: http://ethicsjournal.ir/article-1-704-fa.html
Azizi usefvand, Rogheyeh, Nahavandi, Nasim & Farzandi, Gholam Hossein. (2017). the role of supply chain risk management on the efficiency of the pharmaceutical distribution companies. International journal of industrial engineering and production management, 28(1),119-137. URL: http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-1248-fa.html
Babazadeh, Reza, Shamsi, Maisam & Vahidi Moghadam, Shabnam. (2018). Purchasing, Distribution & Transportation planning in distribution company: Acase study of the Hejrat distribution pharmaceutical company, 15th International Conference on Industrial Engineering, Yazd University, 1-7
Bahrami, Zahra, Pasandideh, Hamid Reza & Mohammadi, Mohammad. (2018). Modeling and solving of a Multi product vendor management inventory system with stochastic warehouse capacity and budget constraints. Journal of Industrial Management Studies, 16(51), 1-27.  DOI: 10.22054/JIMS.2018.11016.1404
Baradaran, Mohammad, Tolouei Eshlaghi, Abbas, Afshar Kazemi, Mohammad Ali & Motadel, Mohammad Reza. (2020). Senarios for Intelligent control and monitoring of vehicles using the internet of things, Journal of Business Intelligence Management Studies, 9(34), 303-344.           DOI:10.22054/IMS.2021.47274.1610
Dinarvand, Rasoul& Jahanbaksh, Hojat. (2001). Evaluation and modeling of regional drug distribution in Iran.Teb va Tazkieh, 10(3),10-17.
Esmi, Nima & Shahbahrami, Asadollah. (2018). IoT: Components, Applications, and Challenges. Computing science journal, 10, 3-9. Csj.isi.org.ir/upload files/071666881.pdf
Fazeli, Reza & Fazeli, Amin. (2016). Study methods of online monitoring equipment, systems and processes in nuclear power plants. 3rd National Conference on Engineering Science Development.
Ghaisari, Mohammad & Taher, Maryam. (2018). The internet of things the driving force behind the digital world. First edition, olomrayaneh publications.
Ghaisari, Mohammad & Taher, Maryam. (2018). The internet of things the driving force behind the digital world. First edition, olomrayaneh publications.
Habibi, Arash, Ezadyar, Sedighe & Sarafrazi, Azam. (2014). Fuzzy multi-criteria decision making. Katibeh Gil, 33-34.
Hamzeh, khastar. (2009). Provide a method for calculating the reliability of the coding stage in research interviews. Journal of Humanities Methodology,15(58),161-174.
Jamali, Gholamreza, Mousavi, esmaeil & Mohammadi, Masoumeh. (2019). Analyzing relationship between the factors of internet of things application in supply chain of home applications industry using fuzzy cognitive map, Journal of Business Intelligence Management Studies, 7(30),137-162. DOI: 10.22054/IMS.2019.10621
Janatyan, Nassibeh, Zandieh, Mostafa, Alem Tabriz, Akbar & Rabieh, masood. (2019). Optimizing Sustainable Pharmaceutical Distribution Network Model with Evolutionary Multi-Objective Algorithms (Case study: Daru Paksh Company), Production and Operations Management, 10(1),133-153. http://dx.doi.org/10.22108/jpom.2019.110116.1123
Javadpour, Amir& Mohammadi, Samaneh. (2014). Implement a portable wireless system for online heart rate monitoring. The first conference on new approaches to medical engineering in the field of cardiovascular diseases.
Jouyban, Farshid, Yousefi-Nejad, Mahdi& Neyshaboori, Ensiyeh (2018). presenting a bi-objective stochastic pharmaceutical supply chain model considering time and cost. journal of industrial management, 13(44),15-28.
Khalil zadeh, Neda, sepehri, Mohammad mehdi& Farvaresh, Hamid. (2014).  Intelligent sales prediction for pharmaceutical distribution companies: A Data Mining based approach. Mathematical problems in engineering, 1-15. http://dx.doi.org/10.1155/2014/420310
Mehregan, Mohammad Reza, Abooyee ardakan, Mohammad, Sadeqi arani, Zahra & Zoormand, Omid. (2016). Simulation of market buying behavior: an agent-based modeling approach. Modiriat-E-Farda journal, 15(48), 35-64. http://www.modiriyatfarda.ir/Article/139510181130434519
Mirmohammadi, Mohammad & Bahador, Akbar. (2020). Designing a Native Pattern for Internet of things Impementation in Freeways Companies, Journal of Business Intelligence Management Studies, 8(31),95-118.  DOI:10.22054/IMS.2020.43568.1534
Mohammadi, Ghaffar, Rezaei, Khosro, Mehranpour, Mohammad reza & Baghaei Nezhad, Majid. (2012). Intelligent online monitoring system puts pressure on different parts of the building and prevents it from falling. Second National Conference on Crisis Management.
Nazar, Maryam & Kohandel, Rahmat. (2007). RFID‌ and warehouse management and distribution centers. 2nd International RFID Conference, Tehran.
Niki Oskoui, Kamran, Behboudi, Davood & Asgharpoor, Hosein. (2018). designing an agent-based model to determine Iran's strategy in international gas trade. quarterly Journal of Energy Policy and Planning Research, 4(1), 67-97. URL: http://epprjournal.ir/article-1-309-fa.html
Rabiee, meysam, razaz, Morteza & joorabian, Mahmood. (2014). provide a method for monitoring and detecting the mechanical fault of the power transformer winding online. 7th Conference on Power Plants, Hormozgan.
Rahimi, Rahil, Tabatabaei molazi, Hadi& Fazlali, Mahmood. (2017). IOT-based distributed architecture for tracking vehicles using RFID technology. Computing science journal, 5, 2-14.
Roshany, Saeed. (2018). Application of agent-based modeling in the analysis of complex social systems: the methodology of innovation system analysis. Science and Technology Policy Journal, 8(2),59-70.  DOR:20.1001.1.24767220.1397.08.2.5.4
Salehnia, Narges, Moosavi, Farzad. (2019). Agent-based modeling using NetLogo software. first edition, Tehran, Dibagaran Cultural and Artistic Institute,13-14.
Sepehrnia, shahram & Azimi, Bahareh. (2016). Investigate instant and online monitoring and suggest a method for obtaining a sample and how to measure water and wastewater from the perspective of reference standards. First International Conference on Environmental Pollution Sampling and Monitoring, 115-122.
Tavakkoli Moghaddam, Reza, Alinaghian, mahdi& Salamat Baksh, Alireza. (2009). A new Mathematical Programming model for a vehicle routing problem in a competitive environment: A real case study. Journal of Transportation Research, 6(4), 311-323.