مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 استاد، مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه تهران

3 دانشگاه مالک اشتر

4 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

استفاده از استعاره اکوسیستم در حوزه‌ علوم اجتماعی به طور روزافزون در حال گسترش است و برای مطالعه حوزه‌های مختلف مدیریتی از جمله نوآوری، کسب و کار و کارآفرینی استفاده شده است. ویژگی‌ تکامل در اکوسیستم ها بیشتر مورد توجه واقع شده است. هدف این تحقیق شناسایی مدل مراحل تکامل اکوسیستم های کسب و کار صنعتی است. اکثر مطالعات قبلی در حوزه تکامل اکوسیستم ها بر مبنای مطالعات موردی انجام شده و لذا متاثر از شرایط موضوع مورد مطالعه بوده و از قابلیت تعمیم قابل اتکائی برای همه حوزه‌های صنعتی برخوردار نیست. در این تحقیق مدل جامعی برای مراحل تکامل اکوسیستم های کسب و کار صنعتی با استفاده از فراترکیب ارائه شده است. با مطالعه ادبیات موضوع، از 14 مطالعه که درباره مراحل تکامل بوده‌اند، 105 کد استخراج و در قالب 19 مفهوم به هم ترجمه شدند و یک مدل 4 مرحله‌ای استخراج شد. این مدل با برجسته کردن دو مفهوم زنجیره ارزش و پلتفرم صنعتی و زیر بخشهای آن، مدل جامعی برای مراحل اکوسیسمهای کسب و کار صنعتی است و صنعتگران و پژوهشگران می‌توانند با استفاده از آن، الگوی تکامل برای اکوسیستم صنعتی مورد نظرشان طرح-ریزی کنند یا اکوسیستمهای موجود را مطالعه و تکامل آن را ارزیابی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The model of the stages for industrial business ecosystems evolution

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Saghafi 1
  • Ahmad Jafarnejad 2
  • Manochehr Manteghi 3
  • Seyyed Javad Mousavo 4

1 Associate professor of University of Tehran

2 Management Faculty, University of Tehran

3 Maleke Ashtar University

4 Management faculty, Tehran University

چکیده [English]

The use of ecosystem metaphor in different branches of management, business, innovation and entrepreneurship, are growing increasingly. The evolution property of ecosystems has highlighted. The aim of this study is to identify the stages of the evolution of business ecosystems. The major of previous studies about ecosystem’s evolution are based on case studies and affected by context. Then they are not generalizable. In this study we present a comprehensive model for evolution stages of industrial business ecosystems by qualitative Meta synthesis approach. 16 studies are identified by literature review that they were about evolution stages. Then 105 codes were extracted and translated in 19 conceptions and a 4 stages model was presented. This model, by highlighting the value chain and industrial platforms, is a good model for industrial business ecosystems. Also industrial researchers can use it to design a pattern for a special industrial ecosystem, or they can use it for studying and evaluating of the existent industrial ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business ecosystem
  • innovation ecosystem
  • evolution stages
  • lifecycle
  • industrial platform