مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم/ دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نوآوری مدل کسب و کار (BMI)، یک فرآیند نوآوری است که با هدف ایجاد و حفظ مزیت‌های رقابتی، تغییراتی اساسی (طراحی شده، بدیع و غیر پیش پا افتاده) در پیکربندی مدل کسب و کار فعلی شرکت ایجاد می‌کند. از موضوعات مهمی که در خصوص این مفهوم مورد توجه است، محرک‌هایی است که موجب شکل‌گیری این سطح از نوآوری در کسب و کارها می‌گردد. لیکن با وجود علاقمندی بسیاری از پژوهشگران به مفهوم BMI در سال‌های اخیر، مقالات اندکی به مطالعه مستقیم و جامع پیشران‌های آن پرداخته‌اند و بیشتر در مطالعات موردی به آن توجه شده است. به همین جهت در این مطالعه تلاش شده تا با روش فراترکیب، عوامل پیشران گزارش شده در مطالعات موردی پراکنده، ادغام شده و ضمن تلفیق آن‌ها با روش تحلیل مضمون، لیست تجمیع شده‌ای از محرک‌های نوآوری مدل کسب و کار ارائه گردد. بدین منظور پس از جستجوی مقالات مرتبط در پایگاه اسکوپوس و پالایش عناوین و چکیده مقالات یافت شده، 140 مطالعه موردی گزارش شده در مقالات منتخب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. استخراج مصادیق محرک‌ها، کدگذاری، جستجوی مضامین و نامگذاری آن‌ها طی مراحل بازگشتی روش تحلیل مضمون، منجر به شناسایی 10 مضمون اصلی مشتمل بر 30 مضمون فرعی شد. در این مقاله گزارش پژوهش انجام شده به همراه تعریف محقق از تمامی 10 محرک اصلی و 30 محرک زیرمجموعه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying drivers of Business Model Innovation

نویسندگان [English]

  • Abbas Moayya 1
  • Ali Otarkhani 2
  • Ali Rezaeian 3
  • Bahman Hajipour 4

1 PhD Student of Systems Management /Shahid Beheshti University

2 Assistant Professor / Faculty of Management and Accounting / Shahid Beheshti University

3 Full Professor/ Faculty of Management and Accounting/ Shahid Beheshti University

4 Associate Professor / Faculty of Management and Accounting / Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Business Model Innovation (BMI) is an innovation process which is associated with radical change (i.e., designed, novel, nontrivial changes) in the configuration of an existing BM, aimed at building and maintaining competitive advantages. One of the important subjects regarding this concept is the drivers of this level of innovation in businesses. However, despite the interest of many researchers in BMI in recent years, few articles have studied its antecedents directly and comprehensively, and most of existing articles are case studies. Therefore, in this study, an attempt has been made to integrate the antecedents reported in scattered case studies with the Meta-Synthesis method, and combining them with the Thematic Analysis method to provide a comprehensive list of Business Model Innovation drivers. For this purpose, after searching related articles in Scopus database and refining the results, 140 case studies reported in selected articles were analyzed. Extraction of instances of drivers, coding, searching for themes and naming them during the recursive steps of the content analysis method, led to identification of 10 main themes including 30 sub-themes. Eventually, the research report is presented along with the researcher's definition of all 10 main drivers and 30 sub-drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Model Innovation
  • Meta-Synthesis
  • Thematic Analysis
  • Innovation Drivers