نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت سلامت ایران با نگاهی به آینده

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ارومیه،ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت علم و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران .

4 دانشجوی دکترا، مربی عضو هیئت‌علمی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، تهران، ایران

چکیده

این مقاله می‌کوشد به معرفی و شناخت بهتر کارکرد نظام سلامت پرداخته و پس از آن به بررسی نظام سلامت فعلی ایران می­پردازد . با سه کاربرد اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه پزشکی – سلامت الکترونیک و پزشکی از راه دور و سلامت همراه- آشنا شده و ابعاد مختلف آن‌ها مورد بررسی قرار داده می‌شود. برای انجام بررسی بین حوزه‌های عنوان‌شده فوق از روش مطالعه کتابخانه‌ای استفاده شده و سعی شده تا تأکید بر این نکته باشد که چگونه رشد روزافزون صنایع ارتباطی، مخابراتی و داده‌ورزی، هر روز دنیا را با انقلابی جدید مواجه ساخته است و چگونه دنیای پزشکی و سلامت نوین از این رشد بهره­مند شده است. در این مطالعه مشخص شده که با توسعه فناوری‌های مذکور در بخش پزشکی، تحول عظیمی در نظام ارائه خدمات سلامت در آینده نزدیک در حال رخ دادن است. سامانه‌های ذخیره اطلاعات بیمار، سامانه‌های اطلاعات دارویی، سامانه‌های درمانی و جراحی، سامانه‌های پیگیری درمان، سامانه‌های درمان از راه دور، سامانه‌های راه بری پرستار، روبات‌های جراح و سامانه‌های پذیرش بیمار و بسیاری دیگر از جمله تحولات آتی نظام سلامت جهانی است؛ که در پس پرده طراحی این ابزارهای نوین، یک هدف مشترک وجود دارد و آن تسهیل در کار درمان است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Information Technology in Contemporary Health Management in IRAN in regard with a Future Outlook

نویسندگان [English]

  • Vahid Farahmandian 1
  • Masum Farahmandian 2
  • Ehsan Mehrabanfar 3
  • Mehdi Afkhami 4
1 Master of Medical Informatics, School of Medicine, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
2 MSc Student, University of Medical Sciences, Urmia, Iran
3 Master of Science and Technology Management, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
4 PhD student, faculty member of the Institute of Petroleum Industry Training, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article aims to delineate health management system functions and also introduce current Iran's health system. Three basic applications of information and communications technology applications in the medical field-e health, telemedicine and mobile healthcare going to be explained by reviewing previous studies in regard with contemporary conditions in Iran. Considering this fact that growing telecommunications & informatics industry have brought a revolution in the development of all industries, leads us to this conclusion that the development of these technologies in medical sectors can bring a huge up heavily in health management systems in the near future Storage systems for patient information, medical information systems, medical& surgical procedures, tracking systems management, remote management systems, guiding nurses systems, surge on robots, patient reservation, and many others systems have a common goal which facilitates health management by information technology. Universal access to medical information in the context of electronic networks is not anymore a far dream.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Health
  • Telemedicine
  • Mobile Health
  • ICT