دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، زمستان 1393 
2. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت سلامت ایران با نگاهی به آینده

صفحه 21-38

وحید فرهمندیان؛ معصوم فرهمندیان؛ احسان مهربان فر؛ مهدی افخمی


3. تبیین رابطه بین سرمایه فکری و بهره‌ وری دانش

صفحه 39-58

تورج حسن زاده ثمرین؛ محمدصادق حسن زاده؛ نکیسا سراجیان


4. نقش اعتماد سازمانی در تسهیم دانش بین کارکنان

صفحه 58-77

محمدتقی تقوی فرد ‌؛ معصومه حاجیان؛ الهام پور سیاح؛ مرتضی طحان


6. ارائه مدلی برای سنجش رضایت از خدمات الکترونیکی بانک ملت

صفحه 101-121

اسماعیل احمدی؛ الهام احمدی قلاتی؛ محبوبه شفیعی