مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین.

2 پژوهشگر فوق دکتری تخصصی، مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،

چکیده

هرساله بلایای طبیعی و حوادث پیش‌بینی‌نشده نظیر زلزله، سیل، طوفان، خشک‌سالی و آتش‌سوزی بخش‌های مختلفی از جهان را گرفتار می‌کنند و عدم آمادگی و مقابله مناسب با آن‌ها تلفات و خسارات سنگینی را به ملت‌ها و دارایی‌های آن‌ها وارد می‌کند که بعضاً جبران‌ناپذیر است. آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، زلزله اخیر سرپل ذهاب در کرمانشاه نیز از حوادث ناگواری بود که علاوه بر خسارت‌های سنگین مالی، تلفات جانی و نگرانی‌های بسیاری را در خصوص ساختمان‌های قدیمی دیگر و حوادث پیش‌بینی‌نشده آینده به همراه داشت. در این راستا، اطلاعات یک محرک کلیدی زنجیره تأمین بشردوستانه است، زیرا بدون داشتن اطلاعات مناسب و کافی، یک گروه امدادرسانی نمی‌تواند خواسته‌های آسیب‌دیدگان را بداند. در این پژوهش، با مرور ادبیات و مصاحبه با مدیران و خبرگان حوزه امداد و نجات و مدیریت بحران کشور، ده فاکتور بحرانی موفقیت به‌کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه استخراج شد. سپس ارتباط میان این فاکتورها با مدل‌سازی ساختاری تفسیری تبیین گردید و نهایتاً فاکتورها در پنج سطح قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک دیمتل فازی شدت ارتباط میان فاکتورها مشخص و یک نقشه مفهومی (روابط علی ‌و معلولی فاکتورها) پیشنهاد شد به‌طوری‌که 7 فاکتور به‌عنوان عوامل تأثیرگذار و 3 فاکتور به‌عنوان عوامل تأثیرپذیر شناسایی گردید. بر اساس نتایج نهایی، "استخدام کارکنان دانشی " به‌عنوان تأثیرگذارترین فاکتور با پایین‌ترین سطح و "برنامه‌ریزی استراتژیک " به‌عنوان تأثیرپذیرترین فاکتور با بالاترین سطح شناخته شدند که توجه جدی مدیران نجات و امداد و مدیریت بحران کشور را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Success Factors for Information Technology Implementation in Humanitarian Supply Chain Management

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Mozaffari 1
  • Mehdi Ajalli 2

1 Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin.

2 Postdoctoral Researcher of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran

چکیده [English]

Natural disasters and unexpected events such as earthquakes, floods, storms, droughts and fires entail different parts of the world annually, and the lack of preparation and appropriate solution inflicts heavy casualties and losses on nations and their assets, which are sometimes irrecoverable. The fire and collapse of the Plasco building, in Tehran, the recent earthquake in Sar-e-Pul Zahab, in Kermanshah, was also a disaster that, in addition to heavy financial losses, has caused deaths and many worries about other old buildings and unforeseen incidents. In this regard, information is a key stimulus of the humanitarian supply chain, because, without proper and adequate information, a relief team cannot estimate the aspirations of the injured peoples. In this research, after reviewing the literature and interviews with managers and experts in the field of rescue and crisis management, 10 critical success factors of the use of information technology in human resource supply chain management were extracted. Then, the relationship between these factors was explained by interpretive structural modeling technique and factors were placed on 5 levels. In the following, using fuzzy DEMATEL technique, the severity of the relationship between the specified factors and a conceptual map (causal and causal relationships of factors) was proposed, in which 7 factors were identified as effective factors and 3 were identified as influential factors. According to the final results, "hiring of knowledge workers" as the most influential factor in the lowest level and "strategic planning" was recognized as the most influential factor in the highest level, which requires serious attention of the managers of rescue and relief and management of the country's crisis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Critical Success Factors
  • Humanitarian Supply Chain Management
  • ISM
  • Fuzzy DEMATEL  
منابع
اجلی مهدی و محمد رحمانی (1396). به‌کارگیری رویکرد ترکیبی (FAHP-QUALIFLEX ) برای رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان صنعت ابزارسازی، فصلنامهعلمی-ترویجیاندیشهآماد، شماره 62، سال شانزدهم.
اجلی مهدی، مظفری محمدمهدی و علی اصغری‌صارم (1397). اولویت‌بندی عوامل کلیدی به‌کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه با تکنیک SWARA، فصلنامهعلمی-ترویجیاندیشهآماد، شماره 64، سال هفدهم.
صادقی‌مقدم محمدرضا، بارانی بیرانوند رضا و حسین صفری (1396). شناسایى ابعاد و شاخص‌هاى عملکردى زنجیره تأمین بشردوستانه (مورد خاص زلزله) و تعیین روابط بین آن‌ها، فصلنامه دانش پیشگیرى و مدیریت بحران، دوره هفتم، شماره اول.
Abushaikha Ismail, Dorit Schumann-Bölsche (2016). Mobile phones: Established technologies for innovative humanitarian logistics concepts, Procedia Engineering 159, 191 – 198.
Agostinho, F. (2013). Humanitarian Logistics: How to Help Even More? In S. Filho, (Ed.), (pp. 206–210).
Altay, N. & Green, W. G. (2006). OR/MS research in disaster operations management. European Journal of Operational Research, 175(1), 475–493. doi:10.1016/j.ejor.2005.05.016
Balcik, B. Beamon, B. M. Krejci, C. C. Muramatsu, K. M. & Ramirez, M. (2010). Coordination in humanitarian relief chains: Practices, challenges and opportunities. International Journal of Production Economics, 126(1), 22–34.
Beamon B.M. Kotleba S.A. (2006). Inventory management support systems for emergency humanitarian relief operations in South Sudan, Int. J. Logist. Manag. 17 (2), 187–212.
Chakravarty A.K. (2014). Humanitarian Relief Chain, Supply Chain Transformation, Springer, Berlin Heidelberg, 237–272.
Charles A. (2010). Improving the design and management of agile supply chains: feedback and application in the context of humanitarian aid. From ohttp://ethesis.inp-toulouse.fr/archive/00001333/01/charles.pdf4, (retrieved 04.01.14).
 Chingono Talent and Charles Mbohwa Information (2016). Technologies for Humanitarian logistics and supply Chain Management in Zimbabwe, Proceedings of the 2016 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Detroit, Michigan, USA, September 23-25.
Cozzolino A. (2012). Humanitarian Logistics: Cross-sector Cooperation in Disaster Relief Management, Springer, Heidlelberg, New York.
Dorit Schumann-Bölsche (2017). Information Technology in Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, The Palgrave Handbook of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, pp 567-590.
Drabek, T. E. (1985). Managing the Emergency Response. Public Administration Review, 45, 85.
Freund, Y. P. (1988). Critical success factors. Planning Review, 16(4), 20–23.
Gorane, S. J. & Kant, R. (2013). Modelling the SCM enablers: an integrated ISM-fuzzy MICMAC approach. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 25(2), 263–286. doi:10.1108/13555851311314059
Gustavsson, L. (2003). Humanitarian logistics: context and challenges. Forced Migration Review, 6–8.
Heeringen, B. B. Van. (2010). Risk management in regional humanitarian relief operations. Most, (January), 1–37: http://dspace.ou.nl/ bitstream/1820/3032/1/MWBBvHeeringenjan10.pdf.http://www.fritzinstitute.org/pdfs/whitepaper/fromlogisticsto.pdf.Humanitarian Organizations.
Kabra, G. & Ramesh, A. (2013). Coordination in Humanitarian Supply Chain Management: Modeling the Barriers. Presented at the Thirteenth Global Conference on Flexibile systems Management, Indian Institute of Technology Delhi.
Kabra, G. & Ramesh, A. (2015a). Analyzing Drivers and Barriers of Coordination in Humanitarian Supply Chain Management under Fuzzy environment. Benchmarking: An International Journal, 22(6).
Kabra, G. & Ramesh, A. (2015b). Analyzing ICT Issues in Humanitarian Supply Chain Management: A SAP-LAP Linkages Framework. Global Journal of Flexible Systems Management, 1–15.
Kovács, G. & Spens, K. M. (2007). Humanitarian logistics in disaster relief operations. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 37(2), 99–114.
Kumar Sharma, S. & Bhat, A. (2014). Modelling supply chain agility enablers using ISM. Journal of Modelling in Management, 9(2), 200–214. doi:10.1108/JM2-07-2012-0022.
Levi D.S. Kaminsky P. Levi E.S. Designing and Managing the Supply Chain Concepts Strategies and Case Studies, McGraw-Hill Education, New York, 2003.
Lin, C. J. & Wu, W. W. (2008). A causal analytical method for group decision making under fuzzy environment. Expert Systems with Applications, 34(1), 205–213.
Liu, H. You, J. Lu, C. & Chen, Y. (2015). Evaluating health-care waste treatment technologies using a hybrid multi-criteria decision making model. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41, 932–942.
Maiers., Reynolds., & Haselkorn, M. (2005). Challenges to effective information and communication systems in humanitarian relief organizations. IPCC 2005. Proceedings. International Professional Communication Conference, 82–91.
McEntire, D. A. (2002). Coordinating multi-organizational responses to disaster: lessons from the March 28, 2000, Fort Worth tornado. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 11(5), 369–379.
Moshtari, M. & Gonçalves, P. (2011). Understanding the Drivers and Barriers of Coordination Among Humanitarian Organizations.
Natarajarathinam, M. Capar, I. & Narayanan, A. (2009). Managing supply chains in times of crisis: a review of literature and insights. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39(7), 535–573.
Oloruntoba R. Gray R. (2000). Customer service in emergency relief chains, Int. J. Phys. Distrib. Logist. Manag. 39 (6), 486–505.
Pettit, S. & Beresford, A. (2009). Critical success factors in the context of humanitarian aid supply chains. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39(6), 450–468.
Ponomarov, S. S. Y. Y. & Holcomb, M. C. (2009). Understanding the concept of supply chain resilience. The International Journal of Logistics Management, 20(1), 124–143.
Rockart, J. F. (1979). Chief executives define their own data needs. Harvard Business Review, 57(2), 81–93.
Schulz, S. F. & Blecken, A. (2010). Horizontal cooperation in disaster relief logistics: benefits and impediments. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40(8/9), 636–656.
Sun, B. Ma, W. & Zhao, H. (2013). A fuzzy rough set approach to emergency material demand prediction over two universes. Applied Mathematical Modeling, 37(10-11), 7062–7070. doi:10.1016/j.apm.2013.02.008
Thévenaz, C. & Resodihardjo, S. L. (2010). All the best laid plans…conditions impeding proper emergency response. International Journal of Production Economics, 126(1), 7–21. doi:10.1016/j.ijpe.2009.09.009.
Thomas A. Mizushima M. Logistics training: necessity or luxury? Forced Migr. Rev. 22 (22) (2005) 60–61.
Thomas, A. & Kopczak, L. R. (2005). FROM LOGISTICS TO S U P P LY C H A I N M A N AG E M E N T: THE PATH FORWARD IN THE HUMANITARIAN SECTOR. Fritz Institute. Retrieved from.
Van Wassenhove L.N. (2006). Humanitarian aid logistics: supply chain management in high gear, J. Oper. Res. Soc. 57 (5), 475–489.
Waugh, W. L. & Streib, G. (2006). Collaboration and leadership for effective emergency management. Public Administration Review, 66(1), 131–140.
Zhou, Q. Huang, W. & Zhang, Y. (2011). Identifying critical success factors in emergency management using a fuzzy DEMATEL method. Safety Science, 49(2), 243–252.