تأثیر لجستیک پساخرید و تجربه خدمات مشتری بر واکنش رفتاری کاربران کسب‌وکارهای اینترنتی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان

2 کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران. قم. (نویسنده مسئول)؛ abediny@ut.ac.ir

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم.


عنوان مقاله [English]

Experience on the Behavioral Reaction of e-Business Users

نویسندگان [English]

  • Abbas Shoul  1
  • Ali Abedini 2
  • Nima Soltani Nezhad 3
1 Faculty Member, Department of Industrial Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Vali-e-Asr University, Rafsanjan
2 MA, Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of , Qom
3 Ph.D. Student, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran , Qom