شناخت تأثیر قابلیت‌های مدیریت ارتباطات الکترونیک در اجرای طرح تکریم ارباب‌رجوع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

2 کارشناس ارشد، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

چکیده

 هدف این مقاله شناخت جایگاه و قابلیت‌های مدیریت ارتباطات الکترونیک در رفع نیازها، حل مسائل سازمان‌ها و مردم در قالب طرح تکریم ارباب‌رجوع، اطلاع‌رسانی، پاسخگویی، توجه به منافع، انعکاس و رفع دغدغه‌ها، انتظارات و نیازهای جامعه، ایجاد ارتباطات و تشکیل یک سازمان متعالی است. در این تحقیق از روش تحلیل محتوا و پیمایش استفاده شد. نتایج نشان داد؛ بهره لازم از سایت‌ها برای برقراری ارتباط با ارباب‌رجوع به عمل نمی‌آید. مدیریت سخت‌افزاری سایت‌ها مورد توجه بوده تا مدیریت نرم‌افزاری. نتایج پیمایش نشان داد؛ پاسخگویان کمتر از طریق سایت با وزارتخانه‌ها ارتباط برقرار کرده‌اند. بااین‌حال انتظاراتی که از مدیریت ارتباطات الکترونیک ­در راستای­ حل مسائل، رفع دغدغه‌ها و برآورده ساختن نیازهایشان داشته‌اند، بسیار بالا بود. به دلیل قابلیت‌های این امکانات در اطلاع‌رسانی ­و اطلاع‌یابی، خارج شدن سایت‌ها از حالت ایستا به حالت پویا و مؤثر برای حل مسائل مراجعه‌کنندگان، به‌روزرسانی اطلاعات سایت‌ها در راستای کاهش هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مراجعه‌کنندگان و به‌کارگیری نیروی آموزش‌دیده و متخصص در حوزه مدیریت ارتباطات الکترونیک برای تحقق طرح تکریم ارباب‌رجوع در سازمان‌ها پیشنهاد می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Electronic Communications Management Capabilities on Implementing the Plan of Honoring Clients

نویسندگان [English]

  • Abbas Asadi 1
  • Mohammad Akbari 2
1 Associate Professor, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tababtab’i University, Tehran (Corresponding Author: assadiabbas1@gmail.com).
2 MA, Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tababtab’i University, Tehran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to identify the position and capabilities of the management of electronic communications in meeting needs, solving issues of organizations and people in the framework of the Plan of Honoring Clients, informing, responding, paying attention to interests, reflecting and solving the concerns, expectations and needs of the society, establishing communications and building a supreme organization. In this research, content analysis and survey were used. The results showed that the sites are not used to communicate with the clients and site hardware management has been paid more attention to than to software management. Also, results showed that respondents had less contact with the ministries through the sites. However, the expectations of electronic communications management were very high in resolving issues, meeting concerns and meeting the needs. Due to the capabilities of these facilities in providing information, the removal of sites from static to dynamic, solving the problems of visitors effectively, updating the sites to reduce the cost of the ministries and visitors and the use of trained and experienced staff in the field of electronic communications management to achieve the Plan of Honoring Clients objectives in organizations is recommended

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Management
  • Electronic Communication Management
  • Honoring Clients
  • New Information and Communication Technologies
 
منابع
دومینیک، جوزف ار و ویمر، رجر دی. ترجمه سیدامامی، کاووس (1384). تحقیق در رسانه‌های جمعی. تهران: سروش.
ساعی، منصور. (1384). موانع فراروی روابط عمومی در گذار به جامعه اطلاعاتی: بررسی دیدگاه‌های مدیران روابط عمومی و روزنامه‌نگاران. تهران: دانشکده علوم ارتباطات علامه طباطبایی
ساندرا، الیور. ترجمه اعرابی­، محمد و فیضی، مرجان. (1388). استراتژی روابط ­عمومی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
سفیدی، هوشمند. (1383). روابط عمومی برتر. تهران: موسسه تحقیقات روابط عمومی
شکرخواه، یونس. (1379). فنّاوری‌های نوین ارتباطی و جامعه اطلاعاتی. تهران: انوشه
ضیایی پرور، حمید. (1388). تکنولوژیهای کاربردی در روابط عمومی الکترونیک جلد 1. تهران: شرکت مدیریت ارتباطات و تبلیغات هفت تبلیغ
ضیایی پرور، حمید. (1388). تکنولوژ­ی­های کاربردی در روابط عمومی الکترونیک جلد 2. تهران: شرکت مدیریت ارتباطات و تبلیغات هفت تبلیغ
قاضی، میرسعید. (1370). تئوری و عمل در روابط عمومی. تهران: مبتکران
معادی، سعید. (1383). تکریم ارباب‌رجوع. تهران: کارگزار روابط عمومی
نوذری، حسینعلی. (1386). بازخوانی هابرماس. تهران: چشمه
 وبستر، فرانک. ترجمه: قدیمی، اسماعیل. (1383). نظریه‌های جامعه اطلاعاتی. تهران: قصیده سرا
ویندال، سورین و همکاران. ترجمه: دهقان، علیرضا (1388). کاربرد نظریه‌های ارتباطات. تهران. جامعه شناسان
هزلتون، ارنست و بوتان، کارل. ترجمه: دهقان، علیرضا (1378). نظریه‌های روابط عمومی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
هیث، رابرت. (1388). نظریه شبکه. فصلنامه کارگزار روابط عمومی الکترونیک، 7 (9)، 4-3
یعقوبی، نورالدین. (1386) دولت الکترونیک. تهران: افکار
Blowfield, M. and A. Murray (2008) Corporate Responsibility: A Critical Introduction. Oxford University Press, Oxford.
Cutlip, S.M. A.H. Center and G.M. Broom (2009). Effective Public Relations, 9th edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Gregory, A. and L. Edwards (2011). ‘Patterns of PR: Public relations management among Britain’s “most admired” companies’. Report for Eloqui Public Relations. Leeds: Leeds Metropolitan University.
Grunig, J.E. L. Grunig and D. Dozier (2006). ‘The Excellence Theory’ in Rhetorical and Critical Perspectives of Public Relations. C. Botan and V. Hazelton (eds). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Heath, R.L. (ed.) (2001). Handbook of Public Relations. Thousand Oaks, CA: Sage.
Holtz, S. (2012). Public Relations on the Net, 2nd edition. London: Amacom.
Holtzhausen, D.R. (2002). Kirat, Mohammad (2010).Virtual Public Relations in the United Arab Emirates: A Study of PR Departments Use of Internet. Ohamed University of Sharjah – UAE
L’Etang, J. and M. Pieczka (eds) (2010) Public Relations: Critical Debates and Contemporary Problems. NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Păun, Mischel. (2009). Perceptions on the Effectiveness of Communication between Public Institutions and Journaliststhrough Social Media, University of Bucharest, Romania.
Philips, David & Young, Philip. (2009).Online public Relations: A practical guide to developing an online strategy in the world of social media
Schein, E. (2004) Organizational Culture and Leadership, 3rd edition. San Francisco, CA: Josey-Bass.
Welch, M. and P.R. Jackson (2007). ‘Rethinking internal communication: a stakeholder approach’. Corporate Communications: An International Journal 12(2): 177–198.
Xavier, Robin and colleagues (2005).back to basic:analyzing the case of research in government PR.5, 22-24