مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

آ

 • آذر، عادل زیست‌بوم ارتباطات سیار در ایران مبتنی بر روش تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 5-28]

 • آقایی، مجتبی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل حیاتی کسب‌وکار الکترونیک بر اساس روش بهترین- بدترین [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 119-146]

ا

 • اجلی، مهدی ارتباط گرایش به کارآفرینی، قابلیت بازاریابی و عملکرد شرکت با نقش تعدیل‌تر شدت رقابت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 59-102]

 • الهی، شعبان وضعیت‌یابی مؤلفه‌های انگیزه کارکنان و به اشتراک‌گذاری دانش قبل و بعد از پیاده‌سازی مدیریت دانش [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 33-66]

 • الوانی، سید مهدی شناسایی عوامل توسعه فرایندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری با رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 37-70]

ب

 • بیات ترک، امیر مدل مفهومی اکتساب فناوری پیشرفته با رویکرد تحلیل و مدیریت ریسک [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 139-174]

 • بایرامی شهریور، زهرا تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر وفاداری مشتریان با استفاده از تکنیک‏های داده‌کاوی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 175-205]

 • بامدادصوفی، جهانیار مدل بهینه‌سازی چندهدفه تخصیص خدمت به مشتریان بانک با به‌کارگیری داده‌کاوی و شبیه‌سازی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 5-40]

 • بختیاری، سعید تحلیل و اولویت‌بندی چالش‌‌های امنیتی وُیپ [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 183-218]

ت

 • تقوا، محمدرضا مدل ساختاری فناوری اطلاعات سبز و پایداری سازمانی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 5-28]

 • تقوا، محمدرضا پیش‌بینی رویگردانی جزئی مشتریان بانک‌ها با استفاده از مدل زنجیره وضعیت [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 67-110]

 • تقوی فرد، محمدتقی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل حیاتی کسب‌وکار الکترونیک بر اساس روش بهترین- بدترین [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 119-146]

 • تقوی فرد، محمدتقی چالش‌های حوزه ارزش‌گذاری و ارزیابی شرکت‌های نوپای فناوری اطلاعات [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 29-58]

 • تقوی فرد، محمد تقی مدل بهینه‌سازی چندهدفه تخصیص خدمت به مشتریان بانک با به‌کارگیری داده‌کاوی و شبیه‌سازی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 5-40]

 • تقوی‌فرد، محمدتقی پیش‌بینی رویگردانی جزئی مشتریان بانک‌ها با استفاده از مدل زنجیره وضعیت [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 67-110]

ج

 • جعفری، داوود تأثیر ویژگی‌های جامعه برند برخط بر وفاداری با میانجی‌گری دل‌بستگی مشتری و تعدیل‌گری جنسیت [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 103-138]

 • جعفر نژاد، سهیلا چالش‌های حوزه ارزش‌گذاری و ارزیابی شرکت‌های نوپای فناوری اطلاعات [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 29-58]

 • جلالی، نیلوفر مدل آمادگی تغییر سازمانی جهت پیاده‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 85-118]

 • جنیدی جعفری، مهدی تأثیر سبک‌شناختی بر درک پذیری مدل‌های فرایند کسب‌وکار [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 111-134]

ح

 • حاجی حیدری، نسترن زیست‌بوم ارتباطات سیار در ایران مبتنی بر روش تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 5-28]

 • حیدری دهویی، جلیل استفاده از تئوری اعداد خاکستری در روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه برای ارزیابی ریسک برون‌سپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 167-198]

 • حسین پور، داود شناسایی عوامل توسعه فرایندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری با رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 37-70]

 • حسینی دهشیری، سید جلال‌الدین شناسایی و اولویت‌بندی عوامل حیاتی کسب‌وکار الکترونیک بر اساس روش بهترین- بدترین [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 119-146]

 • حسینی دهشیری، سید جلال‌الدین استفاده از تئوری اعداد خاکستری در روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه برای ارزیابی ریسک برون‌سپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 167-198]

 • حسین زاده، مهدی پیاده سازی سیستم‌های توصیه گر هتلها با استفاده از اولویت‌های کاربران در توییتر [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 85-118]

 • حقیقت منفرد، جلال طراحی مدل تسهیم دانش در پروژه‌ها با رویکرد تحلیلی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 161-191]

 • حقیقت منفرد، جلال مدل مفهومی اکتساب فناوری پیشرفته با رویکرد تحلیل و مدیریت ریسک [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 139-174]

خ

 • خاتمی فیروزآبادی، محمدعلی مدل بهینه‌سازی چندهدفه تخصیص خدمت به مشتریان بانک با به‌کارگیری داده‌کاوی و شبیه‌سازی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 5-40]

 • خاشعی، وحید نقش‌ عوامل اجتماعی و فرهنگی در رفتار خرید مصرف‌کنندگان در شبکه‌های اجتماعی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 135-166]

 • خان محمدی، هادی ساخت نگاشت روابط شبکه‌ای آسیب‌های راهبردی توسعه دولت الکترونیکی در ایران [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 101-136]

 • خراشادیزاده، محمدهادی طراحی مدل تسهیم دانش در پروژه‌ها با رویکرد تحلیلی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 161-191]

د

 • دالوند، آذین تأثیر ویژگی‌های جامعه برند برخط بر وفاداری با میانجی‌گری دل‌بستگی مشتری و تعدیل‌گری جنسیت [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 103-138]

 • دانش‌پرور، میترا نقش‌ عوامل اجتماعی و فرهنگی در رفتار خرید مصرف‌کنندگان در شبکه‌های اجتماعی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 135-166]

 • دهدشتی شاهرخ، زهره مدل ساختاری فناوری اطلاعات سبز و پایداری سازمانی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 5-28]

 • دهدشتی شاهرخ، زهره نقش‌ عوامل اجتماعی و فرهنگی در رفتار خرید مصرف‌کنندگان در شبکه‌های اجتماعی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 135-166]

ر

 • رادمرد، مصطفی چالش‌های حوزه ارزش‌گذاری و ارزیابی شرکت‌های نوپای فناوری اطلاعات [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 29-58]

 • رجب زاده، علی وضعیت‌یابی مؤلفه‌های انگیزه کارکنان و به اشتراک‌گذاری دانش قبل و بعد از پیاده‌سازی مدیریت دانش [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 33-66]

 • رنگریز، حسن تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر وفاداری مشتریان با استفاده از تکنیک‏های داده‌کاوی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 175-205]

 • رئیسی وانانی، ایمان ساخت نگاشت روابط شبکه‌ای آسیب‌های راهبردی توسعه دولت الکترونیکی در ایران [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 101-136]

ز

 • زارع، اسماعیل تحلیل و اولویت‌بندی چالش‌‌های امنیتی وُیپ [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 183-218]

 • زنگنه نژاد، نرجس زیست‌بوم ارتباطات سیار در ایران مبتنی بر روش تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 5-28]

س

 • ستایشی، سعید تأثیر سبک‌شناختی بر درک پذیری مدل‌های فرایند کسب‌وکار [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 111-134]

 • سجادی، سید خلیل مدل بهینه‌سازی چندهدفه تخصیص خدمت به مشتریان بانک با به‌کارگیری داده‌کاوی و شبیه‌سازی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 5-40]

 • سعدی، محمدرضا بررسی موانع بانکداری الکترونیک در ایران با رویکرد فرا تحلیل [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 137-160]

 • سیم خواه، مسعود تبیین نقش میانجی تعهد به اجتماع برند آنلاین در ارتباط بین هم‌خلقی ارزش در اجتماع برند آنلاین و وفاداری به برند [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 5-35]

 • سیم خواه، مسعود تأثیر ویژگی‌های جامعه برند برخط بر وفاداری با میانجی‌گری دل‌بستگی مشتری و تعدیل‌گری جنسیت [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 103-138]

 • سورانی، اعظم وضعیت‌یابی مؤلفه‌های انگیزه کارکنان و به اشتراک‌گذاری دانش قبل و بعد از پیاده‌سازی مدیریت دانش [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 33-66]

ظ

 • ظهرابی، مسعود مدل ساختاری فناوری اطلاعات سبز و پایداری سازمانی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 5-28]

ع

 • عباس پور، جعفر بررسی موانع بانکداری الکترونیک در ایران با رویکرد فرا تحلیل [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 137-160]

 • عباس پور، حیدر بررسی موانع بانکداری الکترونیک در ایران با رویکرد فرا تحلیل [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 137-160]

 • عسگری، محسن پیش‌بینی رویگردانی جزئی مشتریان بانک‌ها با استفاده از مدل زنجیره وضعیت [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 67-110]

ق

 • قوچانی خراسانی، محمدمهدی شناسایی عوامل توسعه فرایندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری با رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 37-70]

ک

 • کریمی پور، مهدی مدل مفهومی اکتساب فناوری پیشرفته با رویکرد تحلیل و مدیریت ریسک [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 139-174]

گ

 • گرمه‌ای، راحیل ارتباط گرایش به کارآفرینی، قابلیت بازاریابی و عملکرد شرکت با نقش تعدیل‌تر شدت رقابت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 59-102]

ل

 • لگزیان، محمد مروری سیستماتیک بر رویکردهای سرمایه‌گذاری در امنیت اطلاعات [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 147-182]

م

 • محمدی، ونوس پیاده سازی سیستم‌های توصیه گر هتلها با استفاده از اولویت‌های کاربران در توییتر [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 85-118]

 • محمدخانی، الهه تبیین نقش میانجی تعهد به اجتماع برند آنلاین در ارتباط بین هم‌خلقی ارزش در اجتماع برند آنلاین و وفاداری به برند [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 5-35]

 • محمدی مقدم، یوسف بررسی موانع بانکداری الکترونیک در ایران با رویکرد فرا تحلیل [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 137-160]

 • محمود زاده، ابراهیم شناسایی عوامل توسعه فرایندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری با رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 37-70]

 • مظفری، محمدمهدی ارتباط گرایش به کارآفرینی، قابلیت بازاریابی و عملکرد شرکت با نقش تعدیل‌تر شدت رقابت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 59-102]

 • معینی، علی زیست‌بوم ارتباطات سیار در ایران مبتنی بر روش تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 5-28]

 • ملک محمدی، سحر ساخت نگاشت روابط شبکه‌ای آسیب‌های راهبردی توسعه دولت الکترونیکی در ایران [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 101-136]

 • مهدی، محمد الگوی امکان‌سنجی و استقرار اثربخش سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر مبنای روش فراترکیب [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 71-99]

 • مهرمنش، حسن طراحی مدل تسهیم دانش در پروژه‌ها با رویکرد تحلیلی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 161-191]

 • مؤذنی، بهرام مدل آمادگی تغییر سازمانی جهت پیاده‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 85-118]

 • موسوی، پریسا مروری سیستماتیک بر رویکردهای سرمایه‌گذاری در امنیت اطلاعات [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 147-182]

ن

 • ناصحی فر، وحید نقش‌ عوامل اجتماعی و فرهنگی در رفتار خرید مصرف‌کنندگان در شبکه‌های اجتماعی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 135-166]

و

 • وظیفه، رهرا الگوی امکان‌سنجی و استقرار اثربخش سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر مبنای روش فراترکیب [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 71-99]

 • وکیلی، نادیا الگوی امکان‌سنجی و استقرار اثربخش سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر مبنای روش فراترکیب [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 71-99]

ه

 • هراتی نیک، محمدرضا چالش‌های حوزه ارزش‌گذاری و ارزیابی شرکت‌های نوپای فناوری اطلاعات [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 29-58]

ی

 • یزدانی، حمیدرضا مدل آمادگی تغییر سازمانی جهت پیاده‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 85-118]

 • یوسفی نژاد، محسن پیاده سازی سیستم‌های توصیه گر هتلها با استفاده از اولویت‌های کاربران در توییتر [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 85-118]

login