مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
تحلیل رابطه ی اعتماد و اثربخشی در تیم های مجازی با تاکید بر نقش تسهیم دانش

حامد دهقانان؛ پویا پورمقدسیان

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1394، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.22054/ims.2015.4081

چکیده
  یکی از دستاوردهای سودمند فناوری اطلاعات در سازمان ها تیم های مجازی است. با بهره گیری از IT تیم های مجازی سرعت زیادی به عملیات سازمان بخشیده اند. یکی از مسایل مهمی که تیم های مجازی با آن روبه رو هستند،اعتماد است. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی اعتماد و اثربخشی تیم های مجازی با تاکید بر نقش تسهیم دانش است. جامعه آماری این تحقیق تیم های مجازی ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر در مدیریت دانش مشتری در محیط بازی های آنلاین

محمد اسماعیل‌زاده؛ نسترن طاهر پرور

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1394، صفحه 21-42

http://dx.doi.org/10.22054/ims.2015.4082

چکیده
   با گسترش اینترنت و افزایش دسترسی کاربران به آن، بازی­های آنلاین توسعه چشم­گیری یافته است. همچنین جایگاه مشتریان برای شرکت‌های ارائه‌دهنده و توجه به نیازهای مشتریان بسیار اهمیت یافته است. ازاین‌رو هدف این مقاله توسعه مدلی برای توضیح تمایل کاربران به استفاده از بازی تراوین و استفاده از ابزار­های مدیریت دانش مشتری الکترونیکی ...  بیشتر

تأثیر فناوری اطلاعات بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی در صنعت بیمه

مرجان فیاضی؛ زهرا افشار

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1394، صفحه 43-64

http://dx.doi.org/10.22054/ims.2015.4083

چکیده
  در این مقاله تأثیر فناوری اطلاعات بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی در صنعت بیمه بررسی می­شود. ازاین‌رو هدف این مقاله بررسی مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمان­های برتر بیمه است. برای رسیدن به این موضوع، 12 سازمان برتر بیمه، بر اساس رتبه­بندی سازمان مدیریت صنعتی در سال 1393(سال مالی 1392) ، انتخاب شد. این 12 سازمان به‌عنوان نماینده ...  بیشتر

مدلسازی ساختاری تفسیری از عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی

ابراهیم رجب پور

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1394، صفحه 65-89

http://dx.doi.org/10.22054/ims.2015.4084

چکیده
  عرصه­ های مختلف دیجیتال، در حال برنامه­ریزی و سرمایه­گذاری هستند و ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای سنجش میزان موفقیت آن‌ها از سازمان­ها در زمینه ورود به اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در این تحقیق محقق قصد دارد، پس از بررسی عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی، با استفاده از روش مدل­سازی ساختاری تفسیری به تبیین آمادگی الکترونیکی ...  بیشتر

ارزیابی و مقایسه امکانات دبیر در سامانه های مدیریت همایشهای علمی ملی و بین المللی

مریم غفوری؛ عاصفه عاصمی

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1394، صفحه 91-114

http://dx.doi.org/10.22054/ims.2015.4085

چکیده
    پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی امکانات دبیران سامانه‌های مدیریت محتوای همایش‌ها در سطح ملی و بین‌المللی انجام شده است. در این پژوهش توصیفی از روش تحلیل سیستم، مصاحبه شفاهی، روش اسنادی، همچنین از بررسی‌های تجربی و عملی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل سامانه‌های مدیریت همایش‌های ملی و بین‌المللی و نمونه‌های پژوهش شامل ...  بیشتر

ارزیابی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات و افسردگی جوانان

ساینا رتبه‌ای؛ احد زارع رواسان

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1394، صفحه 115-141

http://dx.doi.org/10.22054/ims.2015.4086

چکیده
    ابزارهای فناوری اطلاعات با جاذبه‌های خود نقش مهمی در زندگی کاربران ایفا کرده و موجب شده‌اند تا افراد کار با این ابزارها را به هم‌نشینی با خانواده و دوستان خود برگزینند که این مسئله ممکن است در درازمدت منجر به انزوای اجتماعی و افسردگی افراد شود. مطالعه حاضر جهت تعیین ارتباط احتمالی میان میزان استفاده از این ابزارها و افسردگی ...  بیشتر