دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، بهار 1398 
2. چالش‌های حوزه ارزش‌گذاری و ارزیابی شرکت‌های نوپای فناوری اطلاعات

صفحه 29-58

10.22054/ims.2019.9983

محمدتقی تقوی فرد؛ مصطفی رادمرد؛ سهیلا جعفر نژاد؛ محمدرضا هراتی نیک