دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، پاییز 1398 
2. تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینی دانشجویان

صفحه 35-60

10.22054/ims.2019.10375

سید سعید میرواحدی؛ داود حسین‌پور؛ احسان سلطان محمدلو


4. مدلی برای انتشار داده‌های شبکه‌های اجتماعی برخط با حفظ حریم خصوصی

صفحه 87-112

10.22054/ims.2019.10377

روح‌الله کوثری لنگری؛ سهیلا سردار؛ سید عبدالله امین موسوی؛ رضا رادفر


5. مدل درگیری مشتریان با برند در رسانه‌های اجتماعی د ر صنعت بانکداری

صفحه 113-142

10.22054/ims.2019.10378

زهر ه دهدشتی شاهرخ؛ محمود محمدیان محمودی تبار؛ مسعود کیماسی؛ علی‌اصغر ساجدی‌فر


6. مدل وفاداری مشتری برای سیستم‌‌‌‌‌‌های توصیه‌‌‌‌‌‌گر در تجارت الکترونیک

صفحه 143-170

10.22054/ims.2019.10379

لیلا ابراهیمی؛ وحید رضا میرابی؛ محمدحسین رنجبر؛ اسماعیل حسن‌پور