دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 1-142 
2. تعیین عوامل حیاتی موفقیت و شکست پروژه‏ های بانکداری الکترونیکی در ایران

صفحه 23-48

جمشید صالحی صدقیانی؛ مریم اخوان خرازیان؛ یاسر سبحانی فرد؛ وحید فرهمند


3. تاثیر آمادگی فنی و انعطاف‌ پذیری فناوری اطلاعات بر اثربخشی IT

صفحه 49-75

محمود محمدی؛ مهدی خسروی؛ محمد علی جم؛ علی مخصوصی