دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، بهار 1393 
2. سنجش میزان آمادگی الکترونیک در بانک سپه

صفحه 19-39

داود حسین پور؛ علی داوری؛ عبدالمجید ایمانی


5. نقش یکپارچگی سیستم‌های اطلاعات در کسب مزیت رقابتی شرکت همکاران سیستم

صفحه 83-107

وجه‌الله قربانی‌ز‌اده؛ امین بازیار؛ حسین اشرفی گلشنی؛ رسول معتضدیان